วันนี้ 55
เมื่อวาน 123
สัปดาห์นี้ 1,037
สัปดาห์ก่อน 2,270
เดือนนี้ 4,564
เดือนก่อน 5,547
ทั้งหมด 144,282
  Your IP :3.95.63.218

น้ำใจไทยใน ตะนาวศรี พม่าใต้ ตอน ทอดผ้าป่าอาสาสามัคคี
วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม - วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ออกเดินทาง ศุกร์ ๑๘ ม.ค. เวลา ๒๑.๐๐ น.

สมทบทุนกิจกรรม  1,800 บาท (ไทย) 
ชั่วโมงจิตอาสา 16 ชั่วโมง 
 
Share on Facebook
 

ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม น้ำใจไทยใน ตะนาวศรี พม่าใต้#๒
ตอน ทอดผ้าป่าอาสาสามัคคี 
วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม - วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ออกเดินทาง ศุกร์ ๑๘ ม.ค. เวลา ๒๑.๐๐ น.

[สถานที่] 
๑.อุทยานแห่งชาติชายหาดวนกร 
(กางเต็นท์นอน อาบน้ำประชุมแบ่งกลุ่ม)
๒.ด่านชายแดน สิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์
(ทำหนังสือผ่านแดน เปลี่ยนมาขึ้นรถตู้พม่า)
๓.หมู่บ้านมูดอง ด่านชายแดนพม่า 
(ชมธรรมชาติและบ้านเรือนพม่าสองข้างทาง)
๔.วัดแม่น้ำ บ้านสะพาน 3 (ไหว้พระถวายไม้กวาดตอนเดินทางกลับ)
๕.หมู่บ้านทรายขาว 
พักรับประทานอาหาร ข้าวแกงพม่า และไหว้พระวัดพม่า วัดบ้านทรายขาว
๕.หมู่บ้านสิงขรสุวรรณคีรี เมืองตะนาวศรี
(พูดคุยเยี่ยมชมบ้านคนไทยพลัดถิ่นในพม่า รับประทานอาหารพื้นเมือง อุดหนุนร้านคนไทย )
๖.วัดสิงขรณ์ วราราม ต.สิงขรณ์ อ.ตะนาวศรี จ.มะริด
(ทำความไม้กวาดถวายวัดและมอบให้ชุมชนและกางเต็นท์นอนใต้ศาลาวัด)
๗.อนุสาวรีย์นายพลอองซาน (นายพลออง ซาน บิดาแห่งเอกราชและวีรบุรุษของพม่า)
๘.ศาลหลักเมืองตะนาวศรี 
(กับตำนานการสร้างเสาหลักเมือง
โดย ชิ่นมะอาวตา ยอมสละชีวิจกระโดดลงไปในหลุม
และเอาเสาหลักเมืองปักลงไป)
๙.ตลาดเมืองตะนาวศรี (ชมตลาดชมวิถีชีวิตของคนตะนาวศรีและซื้อของฝาก)

[รับ] อาสาสมัคร จำนวน ๓๐ คน
[ค่าใช้จ่าย]  สมทบทุนกิจกรรม 1,800 บาท (ไทย) 

ชี้แจงค่าใช้จ่าย 
๑.ค่าเหมารถบัส (ไป-กลับ) กทม - ด่านสิงขร
๒.ค่าเหมารถตู้บริษัททัวร์พม่า ด่านสิงขร - ตะนาวศรี
๓.ค่าทำหนังสือผ่านแดน (ใช้แค่สำเนาบัตรประชาชน)
๔.ค่าล่ามพม่า (แปลภาษาและติดต่อทางการผ่านด่านพม่า)
๕.ค่าอาหารมื้อพม่า ๒ มื้อ ( อาหารพื้นเมือง )
๖.ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกร 
๗.ค่าธรรมเนียมกางเต็นท์นอน 
๘.ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท 
(เฉพาะการเดินทางในไทย)
๙.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม 

ในส่วนค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัคร ต้องดูแลตัวเอง 

๑.ทริปไกค์และคนขับรถ แล้วแต่จะให้ตามความประทับใจ
ในการให้บริการ 
๒.ค่าอาหารน้ำดื่มในมื้อที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง
๓.ค่าน้ำค่าไฟ ถวายวัด ตามกำลังศรัทธา 

.................................................................................

ความตั้งใจ 
๑.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง 
และพัฒนาวุฒิภาวะตัวเอง
๒.ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
และแบ่งปันสิ่งดีงามในประเทศเพื่อนบ้าน 
๓.ศึกษาศิลปะวัฒธรรม และวิถีชีวิตผู้คนในท้องถิ่น
๔.ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศเพื่อนบ้าน
๕.ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในค่ายอาสาสมัคร 
๖.ทอดผ้าป่าสามัคคีบำรุงวัดไทยในต่างแดน
๗.ลงขันจัดซื้อ แบตเตอร์รี่แผงโซล่าเซลล์ ไฟฟ้าที่วัด
...................................................................

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
๑.ให้ความร่วมมือทุกกิจกรรม 
๒.รักษาเวลาและเคารพกฎระเบียบค่ายอาสา
๓.ไม่ออกนอกค่ายตอนกลางคืน งดเว้นสุราและอบายมุข
๔.ไม่สร้างความรำคาญให้แก่ผู้อื่น 
๕.ให้ความเคารพสถานที่และกฎระเบียบต่างๆในประเทศพม่า

..............................................

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS9dfMlDyE2WRFj3Yb_-goUOyYGjrzML7_Q3JZLR4BFaBdnQ/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **
...............................................................................

กำหนดการ

คืนวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร) 

จุดที่ ๒ เวลา ๒๑.๓๐ ขึ้นรถ หน้าร้านหมูกระทะอิ่มจัง เลยป้ายรถเมล์หน้าบิ๊กซีพระราม ๒ (จะอยู่ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม ๒) 

เวลา ๐๒.๐๐ น. เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติหาดวนกร 
ทีมอาสาฝ่ายช่วยกางเต็นท์นอนของชมรม
จัดเตรียมที่พักให้อาสาเข้าเต็นท์นอนหลังละไม่เกิน 2-3 คน 
(ในส่วนมีเต็นท์มาเอง กางเองได้เลย)


วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น. ตื่นนอน อาบน้ำ 
ให้ขนสัมภาระออกจากเต็นท์จะมีทีมอาสาชุดเก็บเต็นท์เข้ามา
จัดเก็บให้ 
เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๓๐ น. เช็คความพร้อมอาสา แบ่งกลุ่มแบ่งทีม เตรียมตัวไปพม่า 
เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย
(ร้านค้าสวัสดิการ รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น.ออกเดินทางไปยังด่านสิงขร

เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. รับเอกสารผ่านแดน 
และขึ้นรถตู้ของบริษัททัวร์พม่า ตามกลุ่มที่แบ่งไว้ 
คันละ ๑๐ คน (คนขับรถตู้สื่อสารภาษาไทยได้)
เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๓.๓๐ น. ออกเดินทางผ่านด่านชายแดนพม่า
หมู่บ้านมูดอง ด่านชายแดนพม่า 
พักเข้าห้องน้ำและแลกเงินจ๊าดพม่าไว้ซื้ออาหาร ของฝาก
แลกไว้ประมาณ 300 - 500 บาท ตามต้องการ
(ชมธรรมชาติและบ้านเรือนพม่าสองข้างทาง)
ถึงหมู่บ้านทรายขาว 
พักรับประทานอาหาร ข้าวแกงพม่า (สวัสดิการมื้อ ๑ )
และไหว้พระวัดพม่า วัดบ้านทรายขาว

เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. เดินทางถึง เมืองนาว (หมู่บ้านคนไทยพลัดถิ่นบ้านสิงขร อ.ตะนาวศรี จ.มะริด)

เข้าวัดสิงขรณ์ วราราม กราบนมัสการเจ้าอาวาส 
นัดหมายถวายผ้าป่า ไม้กวาดทางมะพร้าว และเครื่องสังฆทานให้วันพรุ่งนี้ 
จัดเตรียมกางเต็นท์นอนใต้ศาลาวัด (เตรียมหมอนผ้าห่ม เครื่องนอนมาเอง)

เวลา ๑๕.๓๐ น. - ๑๙.๐๐ น. (พูดคุยเยี่ยมชมบ้านคนไทยพลัดถิ่นในพม่า รับประทานอาหารพื้นเมือง อุดหนุนร้านคนไทย )
สามารถนำเครื่องอาบน้ำไปขออาบน้ำตามบ้านเรือนและร้านค้าคนไทยพลัดถิ่นได้เป็นน้ำใจคนไทยในต่างแดนที่ในการต้อนรับ
คณะอาสา 

เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๐.๓๐ น. 
พูดคุย จดบันทึกการเดินทาง นัดหมายกำหนดการพรุ่งนี้
และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
(ในตอนกลางคืนมีไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์จำกัดและจะดับลง ใช้การจุดเทียนไขหรือไฟฉายในการไปเข้าห้องน้ำ )


วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๔.๓๐ น. - ๐๕.๐๐ น.ตื่นนอน ล้างหน้าแปรงฟัน ใส่ชุดขาวหรือชุดสุภาพ เตรียมขึ้นวัด 
เวลา ๐๕.๐๐ น. - ๐๖.๓๐ น.สวดมนต์ทำวัตรเช้า ถวายต้นผ้าป่าไม้กวาดทางมะพร้าวที่ทำเสร็จแล้วและเครื่องสังฆทาน กราบลาเจ้าอาวาส
เวลา ๐๖.๓๐ น. - ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารพื้นเมือง (สวัสดิการ มื้อ ๒)

เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ทีมอาสาเก็บเต็นท์และทำความสะอาดใต้ศาลาที่พักให้เรียบร้อย
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ขึ้นรถตู้ก่อนออกเดินทางแวะหน้าหมู่บ้าน อุดหนุนขนม ชากาแฟ ร้านค้าชุมชนคนไทยพลัดถิ่น 

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
อนุสาวรีย์นายพลอองซาน (นายพลออง ซาน บิดาแห่งเอกราชและวีรบุรุษของพม่า)
ศาลหลักเมืองตะนาวศรี 
(กับตำนานการสร้างเสาหลักเมือง
โดย ชิ่นมะอาวตา ยอมสละชีวิจกระโดดลงไปในหลุม
และเอาเสาหลักเมืองปักลงไป)
ตลาดเมืองตะนาวศรี (ชมตลาดชมวิถีชีวิตของคนตะนาวศรีและซื้อของฝาก) และรับประทานมื้อกลางวัน รับผิดชอบตัวเอง

เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.
เดินทางกลับด่านสิงขร และทำเรื่องผ่านแดน
(ระหว่างทางแวะไหว้พระวัดพม่า วัดแม่น้ำ บ้านสะพาน 3 )
เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๒๓.๐๐ น.ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย 

 

Related image

 
 

 
Copyright © 2013-2015 อาสาสมัคร All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus