วันนี้ 39
เมื่อวาน 201
สัปดาห์นี้ 632
สัปดาห์ก่อน 1,254
เดือนนี้ 3,559
เดือนก่อน 4,428
ทั้งหมด 137,730
  Your IP :54.236.246.85

ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม สงบ ร่มเย็น เป็นไม้กวาด
วันเสาร์ที่ ๗ ? วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๖ ก.ค. เวลา ๒๐.๓๐ น.) 

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม 300 บาท 
** ชั่วโมงจิตอาสา 16 ชั่วโมง **
 
Share on Facebook
 

โครงการ จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด 
ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม สงบ ร่มเย็น เป็นไม้กวาด 
วันเสาร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๖ ก.ค. เวลา ๒๐.๓๐ น.) 

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 23 ??„??™, ??„??™??—?????ˆ????????‰???, ??•??‰??™??„?????‰ ???????? ?????–?????™??—?????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡

[ ความตั้งใจ ]
๑.ต้องการเผยแผ่ การปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด
๒.ต้องการอาสาสมัครเป็นทีมงานผู้ช่วยสอนถักไม้กวาดในกิจกรรมการกุศล ต่างๆเช่น การถวายความรู้แด่พระสงฆ์ การสอนเด็กนักเรียนและนักศึกษาอีกทั้งประชาชนคนทั่วไป
๓.ฝึกปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อสืบทอดกิจปฎิบัติ ของพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม ให้คงอยู่
๔.ไม้กวาดที่ถักเสร็จนั้น มอบถวายให้แก่วัด เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์สืบต่อไป


[ สถานที่ ] 
๑.วัดศรีศรัทธาธรรม ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
- สถานที่ฝึกทำไม้กวาด ถวายวัด
- สถานที่พัก นอนศาลาวัด เตรียมเครื่องนอนมาเอง

๒.ตลาดน้ำท่าคา (ตลาดน้ำเก่าแก่ของชุมชน )
- ชมวิถีชุมชน ทานอาหารพื้นบ้าน 
- ปั่นจักยานในสวนมะพร้าว ออกกำลังกาย 
- ล่องเรือพาย ชมหิ่งห้อย 

๓.วัดนางตะเคียน วันเก่าแก่ประจำชุมชน ปั่นจักยานมาทาน ข้ามต้ม ข้าวแห้งของชาวบ้านถวายไม้กวาด กราบนมัสการหลวงพ่อรุ่นเรืองไหว้แม่ยักษ์ใหญ่ วัดนางตะเคียน 
๔.วัดมณีสรรค์ ปั่นจักยานเส้นทางสวนมะพร้าวไปถวายไม้กวาดในตอนเช้า 
๕.วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ถวายไม้กวาด กราบนมัสการหลวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองแม่กลอง 
๕.ตลาดน้ำอัมพวา  พักผอนหย่อนใจ ซื้อของฝาก รับประทานอาหารเย็นริมน้ำตามอัธยาศัย 


รับอาสาสมัคร จำนวน ๕๐ ท่าน 
ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม 300 บาท 

ชี้แจงค่าใช้จ่าย
๑.ค่าเหมารถบัสพัดลม ๒ วัน 
๒.สมทบทุน ค่าที่พัก ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
๓.สมทบทุน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรมถักไม้กวาด

[ ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง ]
๑.ค่าอาหารน้ำดื่ม
๒.ค่าล่องเรือพายชาวบ้าน ชมหิ่งห้อย 50 - 60 บาท
๓.ร่วมบริจาค สมทบทุนค่าน้ำค่าไฟวัด ชำระหนี้สงฆ์  ตามกำลังศรทัธา
๔.ค่าเช่าจักรยาน 100 บาท 
(ใครมีจักยานส่วนตัวสามารถนำมาขึ้นรถบัสได้ )


[ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม] 
๑.กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก ไม่สร้างความรำคาญให้ผู้อื่น
๒.ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม 
๓.ไม่ออกนอกค่ายตอนกลางคืน 
๔.งดสุรา เครื่องดื่มมึนเมา การพนัน และอบายมุขทุกชนิด 
๕.กิจกรรมเหมาะกับ ผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 


[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ] 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWdaUd-KkivJq7jjTR10bFLwQqsDrABK8yK2UbjymratyBTQ/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **
 


กำหนดการกิจกรรม

คืนวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
(อาสาที่ขึ้นรถ ป้ายรถเมล์หน้าบิ๊กซีพระราม ๒ หรือหน้าร้านหมูกระทะอิ่มจังรถจะไปถึงเวลา ๒๑.๐๐ จะมีทีมงานลงไปรับ)

เวลา ๒๓.๐๐ น. รถบัสเดินทางถึง วัดศรีศรัทธาธรรม ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๕.๐๐น. – ๐๖.๐๐ น.ตืนนอนทำภาระกิจส่วนตัว พร้อมชุดออกำลังกาย 
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. รวมตัวหน้าลานวัด อบอุ่นร่างกาย เพื่อเตรียมตัว ปั่นจักยานออกกำลังกาย ออกกำลังใจไปยังตลาดน้ำท่าคา (เส้นทางในสวนมะพร้าว รถไม่ค่อยมีรถ ) และพักรับประทานข้าวเช้าและเตรียมมือกลางวันมาทานที่วัดด้วย(หากไม่ได้เตรียมมา ร้านข้าวข้างวัดสามารถไปอุดหนุนได้)
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.กราบนมัสการเจ้าอาวาส กล่าวเปิดค่าย จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด กิจกรรมวันแรกพบ เริ่มต้นพูดคุยสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน ในกิจกรรมถักไม้กวาดถวายวัด อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ขั้นต้น รอบเช้า 


เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น . กิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้สู่สมดุลชีวิต ( กิจกรรมใช้ความเงียบ อาจใช้การผ่อนพักท่านั่งหรือท่านอน เพื่อเป็นการผ่อนคลาย ปรับร่างกาย โดยให้ผู้นำ กล่าวผ่อนคลายอริยาบทหรือใช้การเปิด เสียงธรมชาติ สายน้ำหรือดนตรีช่วย)
เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ขั้นต้น รอบบ่าย
เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์ยามเย็นปั่นจักยาน มาทาน ข้ามต้ม ข้าวแห้งของชาวบ้านถวายไม้กวาด กราบนมัสการหลวงพ่อรุ่นเรือง ไหว้แม่ยักษ์ใหญ่ วัดนางตะเคียน 
เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น. กลับมาขึ้นรถบัสที่วัดศรีศรัทธาธรรมเดินทางไปลงเรือ ชมหิ่งห้อย ที่ตลาดน้ำท่าคา นั่งลำละ ๕ คน หารค่าเรือกันลำละ 200 บาท 


เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๒๑.๓๐ น.กลับมาที่วัด อาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย ประชุมนัดหมายเวลาวันพรุ่งนี้ 
เวลา ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไปนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย 
(สำหรับคืนนี้จะไม่มีการทำไม้กวาดรอบดึก )

วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๕.๐๐น. – ๐๖.๐๐ น.ตืนนอนทำภาระกิจส่วนตัว พร้อมชุดออกำลังกาย 
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. รวมตัวหน้าลานวัด อบอุ่นร่างกาย เพื่อเตรียมตัว ปั่นจักยานแบกไม้กวาด ไปถวายวัดมณีสรรค์ (วัดจะเลยตลาดน้ำท่าคาขึ้นไปไม่ไกล) ถวายไม้กวาดเสร็จแล้วแวะทานข้าวเช้าที่ตลาดน้ำ 

และพักรับประทานข้าวเช้าและเตรียมมือกลางวันมาทานที่วัดด้วย(หากไม่ได้เตรียมมา ร้านข้าวข้างวัดสามารถไปอุดหนุนได้)

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.ปฏิบัติถักไม้กวาดถวายวัด ทบทวน ทำซ้ำเพื่อให้เกิดความเข้าใจในทุกขั้นตอนการทำไม้กวาด 
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ทำไม้กวาดต่อให้เสร็จ แล้วทำความสะอาดวัด ล้างห้องน้ำ ปิดไฟปิดพัดลม เก็บขยะถวายไม้กวาด และกราบลาเจ้าอาวาส (ในส่วนจักยานที่เช่ามาให้จอดไว้ที่วัดจะมีคนมาขนกลับเอง)

เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๔๐ น.เดินทางด้วยรถบัส วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ถวายไม้กวาด กราบนมัสการหลวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองแม่กลอง
เวลา ๑๖.๔๐ น. – ๑๘.๓๐ น. เดินทางไปตลาดน้ำอัมพวา พัก่ผอนหย่อนใจ ซื้อของฝาก รับประทานอาหารเย็นริมน้ำตามอัธยาศัย
เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย 

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย 

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 6 ??„??™, ??„??™??—?????ˆ????????‰???, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™, ??•??‰??™??„?????‰, ????????‡??€??—??‰???, ??—??‰?????‡??Ÿ??‰???, ?????–?????™??—?????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡ ???????? ??˜???????????Š?????•???

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™?????ˆ??‡??„??™??‚?????‰??™??„??›, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡ ???????? ?????–?????™??—?????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 4 ??„??™, ?????–?????™??—?????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ??€??—????????™ ???????? ??????????‡??„?????™

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 1 ??„??™, ?????????????‡??™?????ˆ??‡, ??•???????????‡ ???????? ?????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™?????ˆ??‡??„??™??‚?????‰??™??„??›, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡ ???????? ??€??”??‡??

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 7 ??„??™, ??„??™??—?????ˆ????????‰???, ?????–?????™??—?????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 6 ??„??™, ??„??™??—?????ˆ????????‰???

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????–?????™??—?????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™, ??•??‰??™??„?????‰ ???????? ?????–?????™??—?????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 1 ??„??™, ?????????????‡??™?????ˆ??‡ ???????? ??€??”??‡??

 

 
 

 
Copyright © 2013-2015 อาสาสมัคร All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus