วันนี้ 152
เมื่อวาน 254
สัปดาห์นี้ 966
สัปดาห์ก่อน 2,127
เดือนนี้ 7,027
เดือนก่อน 8,269
ทั้งหมด 127,942
  Your IP :100.24.46.10

ค่ายอนุรักษ์เชียงดาว ปลูกป่า คืนชีวิต ให้แผ่นดิน
วันเสาร์ที่ ๒ ~ วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๑ มิ.ย. เวลา ๒๐.๓๐ น. )

[ ค่าใช้จ่าย ] สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๑,๔๕๐ บาท (1,450) 

ชั่วโมงจิตอาสา 16 ชั่วโมง 
 
Share on Facebook
 

ค่ายอนุรักษ์เชียงดาว ปลูกป่า คืนชีวิต ให้แผ่นดิน
โครงการ เมล็ดพันธุ์แห่งความดี 
วันเสาร์ที่ ๒ ~ วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๑ มิ.ย. เวลา ๒๐.๓๐ น. )

[ รับสมัคร ] อาสาจำนวน ๕๐ ท่าน  [เดินทาง] โดย รถบัสปรับอากาศ 

[สถานที่] หมู่บ้านยางปู่โต๊ะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
๑.ค่ายเยาวชนเชียงดาว (สถานที่พักโรงนอน แยก ชาย - หญิง เครื่องนอนพร้อม )
๒.เขตป่าต้นน้ำดอยหลวงเชียงดาว (พื้นที่ปลูกป่า)
๓.ลำธาร , บ่อน้ำร้อน บ้านยางปูโต๊ะ (แช่น้ำร้อนเล่นน้ำเย็น)
๔.วัดถ้ำเชียงดาว (มหัศจรรย์ถ้ำเชียงดาว)
๕.บ้านระเบียงดาว (นั่งกระบะขึ้นเขาบ้านนาเลา จิบชากาแฟ ชมวิวดอยหลวงเชียงดาว)

....................................................................

[ ค่าใช้จ่าย ] สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๑,๔๕๐ บาท (1,450) 
โดยแจกแจงดังนี

  • ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ 
  • ค่าที่พัก ๑ คืน 
  • ค่าอาหาร ๓ มื้อ 
  • สมทบทุนค่ากล้าไม้
  • ค่าเหมารถกระบะชาวบ้าน ขนกล้าไม้ 
  • ค่ารถกระบะพาเข้าพื้นที่ปลูกป่า 
  • สมทบทุนค่าน้ำค่าไฟ อาคารประชุม 
  • ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม 
  • ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท 


**ค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัครต้องรับผิดชอบตัวเอง**
๑.ค่าอาหารบางมื้อ
๒.ค่าเหมารถขึ้นเขาไป บ้านระเบียงดาว 80-100 บาท 
๓.ค่าเข้าชมถ้ำเชียงดาว 40 บาท 
....................................................................

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJK_mqcoKR5DbD6Ymh0Lu2mUsmcjnduOBTt_In_DEiG-zcLA/viewform?usp=send_form
{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

........................................................................

[ กำหนดการ ] 
คืนวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เวลา ๑๙.๐๐ น. ~ ๒๐.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ลง BTS สนามเป้าออกประตู ๒ เดินมาทาง ททบ 5. อีก ๕๐๐ เมตร )
เวลา ๒๐.๓๐ น. ~ ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่ (มีกิจกรรมสัมพันธ์บนรถ เพื่อความพร้อมเพียงเป็นหมู่คณะรับเฉพาะอาสา ที่เดินทางพร้อมกันเท่านั้น)

วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๖.๐๐ น. ~ ๐๗.๓๐ น. พักทำภาระกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารเช้า ปั๊มปตท เชียงใหม่ 
เวลา ๐๗.๓๐ น. ~ ๐๙.๓๐ น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านยางปู่โต๊ะ อ.เชียงดาว 
เวลา ๐๙.๓๐ น. ~ ๑๐.๐๐ น. เข้าที่พัก ค่ายเยาวชนเชียงดาว จัดแจงสัมภาระเข้าโรงนอน แยกชายหญิง เตรียมชุดลุยปลูกป่า 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ~ ๑๑.๐๐ น. เริ่มกิจกรรมวันแรกพบสบตาประสานใจ เราคือทีมประสิทธิภาพ 
เวลา ๑๑.๐๐ น. ~ ๑๒.๐๐ น. ห้องเรียนธรรมชาติศึกษา กระบวนเติมช่องว่างให้ผืนป่า คืนศรัทธาแห่งสายน้ำ ให้แผ่นดิน โดย อาจารย์ นิคม พุทธา 

เวลา ๑๒.๐๐ น. ~ ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (สวัดิการ ๑ มื้อ ) กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก 
เวลา ๑๓.๐๐ น. ~ ๑๕.๐๐ น. เดินทางเข้าพื้นที่ ปลูกกล้าไม้ เติมช่องว่างให้พื้นป่า บ่มเพาะความเมตตาในจิตใจ 
เวลา ๑๕.๐๐ น. ~ ๑๖.๐๐ น. เดินป่าชื่นชมความงดงามของธรรมชาติ รับฟังเสียงลมหายใจแห่งขุนเขา รับรู้ถึงคำขอบคุณจากสรรพสิ่ง 

เวลา ๑๖.๐๐ น. ~ ๑๙.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำลำธาร แช่บ่อน้ำร้อน อาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย 
เวลา ๑๙.๐๐ น. ~ ๒๐.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (สวัดิการ ๒ มื้อ ) 
เวลา ๒๐.๐๐ น. ~ ๒๑.๐๐ น. วงสนทนา คนต้นน้ำ วิถีแห่งการอนุรักษ์ และสรุปกิจกรรมร่วมกัน 
เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 


วันอาทิตย์ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๕.๐๐ น. ~ ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว อาบน้ำเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย 
เวลา ๐๖.๐๐ น. ~ ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (สวัดิการ ๓ มื้อ ) 
เวลา ๐๗.๐๐ น. ~ ๑๑.๐๐ น. ออกเดินทางโดยรถกระบะชาวบ้าน (นั่งกระบะขึ้นเขาบ้านนาเลา จิบชากาแฟบ้านระเบียงดาวถ่ายรูป ชมวิวดอยหลวงเชียงดาว) หารค่ารถกันเฉลี่ย 80 -100 
เวลา ๑๑.๐๐ น. ~ ๑๒.๓๐ น. ไหว้พระวัดถ้ำเชียงดาว เดินศึกษาธรรมชาติชมความหมัศจรรย์ถ้ำเชียงดาว 
เวลา ๑๒.๓๐ น. ~ ๑๔.๐๐ น. รับประทานมื้อกลางวัน  ร้านอาหาร ร้านสำตำ บริเวณวัดถ้ำระเบียงดาว 

เวลา ๑๔.๐๐ น. ~ ๐๒.๐๐ น. ออกเดินทางกลับสู่ กทม. อย่างปลอดภัย 

( กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

..........................................................

ค่ายเชียงดาว

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ??—??‰?????‡??Ÿ??‰???, ??€?????†, ?? ?????€??‚???, ?????–?????™??—?????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡ ???????? ??˜???????????Š?????•???

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™?????ˆ??‡??„??™??‚?????‰??™??„??›, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡, ??ž?????‰??™???????‰???, ?????–?????™??—?????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡ ???????? ??˜???????????Š?????•???

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡ ???????? ???????????????

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ??„??™??—?????ˆ????????‰???, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡, ??€??”??‡??, ?????–?????™??—?????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡, ??™??‰??? ???????? ??˜???????????Š?????•???

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™?????ˆ??‡??„??™??‚?????‰??™??„??›, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™ ???????? ?????–?????™??—?????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 4 ??„??™, ??„??™??—?????ˆ????????‰???, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™, ?? ?????€??‚???, ??—??‰?????‡??Ÿ??‰???, ?????–?????™??—?????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡ ???????? ??˜???????????Š?????•???[ ข้อมูลเพิ่มเติม - เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม 
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม 
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้ 
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

......................................................................

[ สอบถามเพิ่มเติม ] 

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

 
 

 
Copyright © 2013-2015 อาสาสมัคร All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus