วันนี้ 29
เมื่อวาน 201
สัปดาห์นี้ 622
สัปดาห์ก่อน 1,254
เดือนนี้ 3,549
เดือนก่อน 4,428
ทั้งหมด 137,720
  Your IP :54.236.246.85

ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม คนถักไม้กวาดถวายวัด สวนโมกสุราษฯ
วันเสาร์ที่ ๒๕ - วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๒๔ พ.ค. เวลา ๒๑.๐๐ น.)
ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๑,๒๐๐ บาท 
 
Share on Facebook
 

ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม คนถักไม้กวาดถวายวัด สวนโมกสุราษฯ
โครงการ จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด ปีที่ ๘
วันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๒๔ พ.ค. เวลา ๒๑.๐๐ น.)
สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี และ เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย


[ ความตั้งใจ ]
๑.ต้องการเผยแผ่ การปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด
๒.ต้องการอาสาสมัครเป็นทีมงานผู้ช่วยสอนถักไม้กวาดในกิจกรรมการกุศล ต่างๆเช่น การถวายความรู้แด่พระสงฆ์ การสอนเด็กนักเรียนและนักศึกษาอีกทั้งประชาชนคนทั่วไป
๓.ฝึกปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อสืบทอดกิจปฎิบัติ ของพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม ให้คงอยู่
๔.ไม้กวาดที่ถักเสร็จนั้น มอบถวายให้แก่วัด เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์สืบต่อไป


เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ
ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๑,๒๐๐ บาท
ชี้แจงค่าใช้จ่าย
๑. ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ
๒. สมทบทุน ค่าที่พัก ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
๓. สมทบทุน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรมถักไม้กวาด
๔. ค่าล่องเรือชมเขื่อเชียวหลาน (กุ้ยหลินเมืองไทย )
๕. ค่าล่องแพ ชมถ้ำประการัง
๖.ค่าธรรมเนียมอุทยาน (ท่าเรือ)
๗.ค่าธรรมเนียมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (เส้นทางเดินป่า1 กม.)
๘.ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

** อาหารน้ำดื่มทุกมื้อรับผิดชอบตัวเอง**


เนื้องานกิจกรรม-ข้อแนะนำก่อนสมัคร
๑. เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ
๒. อาหารทุกมื้อต้องรับผิดชอบตัวเอง
๓. มีการอบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว
๔. พักในสถานปฏิบัติธรรม สำรวมและรักษาความสงบ
๕. ชมโรงมหรสพทางวิญญาณ (สวนโมกขไชยา)
๖. อยู่กับธรรมชาติศึกษาผลงานธรรมของท่านพุทธทาส
๗.แช่บ่อน้ำพุร้อน ท่ามกลางธรรมชาติ
๘. ล่องเรือเที่ยวชมเขื่อนเชี่ยวหลานและล่องแพชมถ้ำประการัง
๙. ให้ความร่วมมือในทุกๆกิจกรรม
๑๐.งดสุรา เครื่องดื่มมึนเมาและอบายมุขทุกชนิด


[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้จนกว่าจะเต็ม พร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvZbj1aE2DHlWiDJx1-1P0zA6xpeMNq42HjAjLRd58Nnz9aQ/viewform?usp=sf_link

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **
 


กำหนดการกิจกรรม
คืนวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๐๗.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี

(อาสาที่ขึ้นรถ ป้ายรถเมล์หน้าบิ๊กซีพระราม ๒ รถจะไปถึงเวลา ๒๑.๓๐ )

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๗.๓๐น. – ๐๘.๓๐ น. พักรับประทานอาหารเช้า หน้าสวนโมกขฯ (มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. จัดสัมภาระเข้าที่พักโรงนอน แยก หญิง-ชาย พร้อมทั้งอาบน้ำทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. กิจกรรมวันแรกพบ เริ่มต้นพูดคุยสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน ในกิจกรรมถักไม้กวาดถวายวัด
เวลา ๑๐.๒๐ น. - ๑๒.๐๐ น. อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ขั้นต้น รอบเช้า
เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน จะมีร้านค้าหน้าสวนโมกข (รับผิดชอบตัวเอง)


เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น . อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ฝึกปฏิบัติจนเสร็จบริบูรณ์
เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น . ชมโรงมหรสพทางวิญญาณ ร่วมใจถวายสังฆทานและไม้กวาดทางมะพร้าว
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. พักผ่อนแช่น้ำพุร้อน และรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน
เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๐๔.๐๐ น. นอนหลับพักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๔.๐๐ น. – ๐๕.๐๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย อาบน้ำเก็บสัมภาระและทำความสะอาดที่พัก
เวลา ๐๕.๐๐ น.- ๐๖.๐๐ น.ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย
เวลา ๐๖.๐๐ น. - ๐๗.๐๐ น.. พักรับประทานอาหารเช้า ในปั๊ม ปตท.
และเตรียม ข้าวกล่องไว้กินบนเรือในมื้อกลางวันด้วย (อาหารต้องให้ทางร้านเตรียมใส่ถุง หรือไม่อาสาต้องเตรียมกล่องข้าวมาใส่ เพราะ กล่องโฟมนำเข้าพื้นที่ไม่ได้)

เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย)
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. ล่องเรือชมเขื่อนเชี่ยวหลาน กุ๊ยหลินเมืองไทย ล่องแพชมถ้ำประการัง ทานอาหารกลางวันและพักเล่นน้ำแพเพลินไพร ท่ามกลางธรรมชาติ
เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ล่องเรือกลับท่าเรือและเปลี่ยนเสื้อผ้าทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๐๓.๐๐ น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

????????›?? ?????ž??—?????ˆ??€???????ˆ????????‚??‰?????‡

??œ?????????????„??‰??™??????????????›?? ?????ž?????????????????š ??€??‚?????ˆ?????™??€??Š?????ˆ?????????????????™

 

????????›?? ?????ž??—?????ˆ??„?????ˆ????????„?????š???????????????

????????›?? ?????ž??—?????ˆ??„?????ˆ????????„?????š???????????????

 
 

 
Copyright © 2013-2015 อาสาสมัคร All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus