วันนี้ 126
เมื่อวาน 254
สัปดาห์นี้ 940
สัปดาห์ก่อน 2,127
เดือนนี้ 7,001
เดือนก่อน 8,269
ทั้งหมด 127,916
  Your IP :100.24.46.10

ค่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ เจียงฮาย สบายบุรี รุ่น ๒
ค่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ เจียงฮาย สบายบุรี รุ่น ๒ (เชียงราย)
วันเสาร์ที่ ๑๐ - อาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
( ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๙ ก.พ. เวลา ๒๐.๐๐ น. ) 

[สถานที่] จ.เชียงราย
๑.หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกที่ 1 อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (น้ำตกขุนกรณ์)
(ที่พักกางเต็นท์นอน,พื้นที่ทำฝายชะลอน้ำ )
๒.วัดร่องขุ่น (งดงามผสานวัฒนะธรรมล้านนา โดยอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์)
๓.วนอุทยานภูชี้ฟ้า ( ภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่บน เทือกเขาหลวงพระบาง
ติดแนวชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มี ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,628 เมตร)

[ค่าใช้จ่าย] สมทบทุนกิจกรรม ๑,๓๐๐ บาท (1,300 )

** ชั่วโมงจิตอาสา 16 ชั่วโมง 
 
Share on Facebook
 

จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่บ้านแม่กรณ์ จ.เชียงราย 
โครงการ อาสาสร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล 
วันเสาร์ที่ ๑๐ - อาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๙ ก.พ. เวลา ๒๐.๐๐ น. ) [สถานที่] จ.เชียงราย
๑.หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกที่ 1 อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (น้ำตกขุนกรณ์) (ที่พักกางเต็นท์นอน,พื้นที่ทำฝายชะลอน้ำ )
๒.วัดร่องขุ่น (งดงามผสานวัฒนะธรรมล้านนา โดยอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์)
๓.วนอุทยานภูชี้ฟ้า ( ภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่บน เทือกเขาหลวงพระบาง
ติดแนวชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มี ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,628 เมตร)

.........................................................
[ค่าใช้จ่าย] สมทบทุนกิจกรรม ๑,๓๐๐ บาท (1,300 )
.......................................................

ชี้แจงค่าใช้จ่าย 
๑.ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ ไป - กลับ 
๒.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน,ค่าธรรมเนียมกางเต็นท์
๓.สวัสดิการอาหารกลางวัน (กระเพราไก่+ไข่ดาว) 
๔.ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมและสร้างฝาย
๕.ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท 

สิ่งที่รับผิดชอบตัวเอง 
๑.เต็นท์นอน เตรียมมาเอง (ถ้าไม่มีทีมงานจะเตรียมให้)
๒.ค่าอาหารและน้ำดื่มบางมื้
๓.ค่าเหมารถขึ้น ดอยภูชี้ฟ้า ( 140 - 160 บาท )
...................................................................

[ เนื้องานกิจกรรม ] 
๑.ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ
๒.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้างและพัฒนาตัวเอง 
๓.ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น แบ่งปัน เสียสละ มีน้ำใจ
ตามรูปแบบกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาตนเอง 
๔.กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก 

.....................................................................


[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน 


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetFwzMmozmZ2aE8bOMnzxtGYINq7SAd_RlDPn3cKJpxW3DMw/viewform?usp=send_form
{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **
...............................................................................กำหนดการ

คืนวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีฯ ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๒๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงราย

วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๖.๓๐ น. - ๐๗.๓๐ น. พักทำภารกิจส่วนตัว แวะปั๊มปตท.เชียงราย ทำภารกิจส่วนตัวล้างหน้าแปรงฟัน ( ทานมื้อเช้ารับผิดชอบตัวเอง )

เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. มุ่งหน้าสู่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกที่ 1 (น้ำตกขุนกรณ์)

เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น. และเริ่มกิจกรรมสัมพันธ์ แบ่งกลุ่มและชี้แจงกิจกรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ
เวลา ๑๑.๐๐ น - ๑๒.๓๐ น. เดินทางเข้าพื้นที่และเริ่มภารกิจ
อาสาสร้างฝายชะลอน้ำ คืนความชุ่มชื่นให้ผืนดิน 

เวลา ๑๒.๓๐ น. - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. พักผ่อนเล่นน้ำตกตามอัธยาศัย 
(เส้นทางศึกษาธรรมชาติ น้ำตกขุนกรณ์ระยะทาง 1.4 กม. )
เวลา ๑๖.๐๐ น.- ๑๙.๐๐ น. กางเต็นท์นอน รับประทานอาหารเย็น 
รับผิดชอบตัวเอง 
เวลา ๑๙.๐๐ น.- ๒๐.๓๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์รอบกองไฟ ละครชาวค่่ายสานสัมพันธ์ /พูดคุยสรุปกิจกรรมและปิดค่าย 
เวลา ๒๐.๓๐ น.- ๐๒.๐๐ น. พักผ่อน นอนดูดาวตามอัธยาศัย 

อาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันพักผ่อนชาวค่ายอาสา)

เวลา ๐๒.๐๐ น.- ๐๒.๓๐ น. ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว เก็บเต็นท์
เวลา ๐๒.๓๐ น.- ๐๔.๐๐ น. ออกเดินทางไปขึ้นรถสองแถวที่ สถานีขนส่ง อ.เทิง 

เวลา ๐๔.๐๐ น.- ๐๗.๓๐ น. ออกเดินทางขึ้นดอยชมทะเลหมอก ภูชี้ฟ้า วนอุทยานภูชี้ฟ้า (ตั้งอยู่บน เทือกเขาหลวงพระบาง
ติดแนวชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มี ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,628 เมตร)
เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๑๐.๐๐ น. เดินทางกลับมาขึ้นรถบัสที่ อ.เทิง 
ออกเดินทาง ไปวัดร่องขุ่น (งดงามผสานวัฒนะธรรมล้านนา โดยอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์)
และ รับประทานอาหารเช้า ร้านค้าบริเวณวัด ดูแลตัวเอง

เวลา ๑๐.๓๐ น.- ๐๒.๓๐ น.ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯอย่างปลอดภัย (ระหว่างทางจะพักทานมื้อเที่ยงมื้อกลางวันตามความเหมาะสม )


(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

.................................................................

[ ข้อมูลเพิ่มเติม ]

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม 
https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl
e-mail : arsa.aree@gmail.com

 

 
 

 
Copyright © 2013-2015 อาสาสมัคร All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus