วันนี้ 141
เมื่อวาน 175
สัปดาห์นี้ 1,120
สัปดาห์ก่อน 1,398
เดือนนี้ 3,852
เดือนก่อน 5,927
ทั้งหมด 84,411
  Your IP :54.81.195.140

ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม คนทาสีรั้ววัด เชียงคานอินเลิฟ
ทาสีรั้ววัด วัดลุมพินีวนาราม อ.เชียงคาน จ.เลย 
วันเสาร์ที่ ๑๗ ก.พ. ? วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ก.พ ๒๕๖๑ 
(ออกเดินทาง คืนวันศุก์ที่ ๑๖ ก.พ.เวลา ๒๐.๓๐ น.)
ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจรรม ๑,๓๕๐ (1,350)
ชั่วโมงจิตอาสา 16 ชั่วโมง 
 
Share on Facebook
 

โครงการ อาสาสมัครช่วยงานการกุศล 
กิจกรรม ทาสีรั้ววัด วัดลุมพินีวนาราม อ.เชียงคาน จ.เลย 

วันเสาร์ที่ ๑๗ ก.พ. – วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ก.พ ๒๕๖๑ 
(ออกเดินทาง คืนวันศุก์ที่ ๑๖ ก.พ.เวลา ๒๐.๓๐ น.)

รับอาสาสมัคร ๕๐ ท่าน 
เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ
ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจรรม ๑,๓๕๐ (1,350)
................................................................................
ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย

๑.ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ
๒.ค่าอาหาร ๑ มื้อ
๓.ค่าสีทารั้วและอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม 
๔.ค่ารถสองแถวขึ้นภูทอก
๕.ค่ารถแท็กเตอร์ขึ้น ภูป่าเปาะ 
๖.ชำระหนี้สงฆ์ ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ
๗.ประกันการเดินทางทาง วงเงิน ๑ แสนบาท 


.......................................................................

ความตั้งใจ
๑.บูรณปฏิสังขรณ์ ด้วยการทาสีรั้วรอบโบสถ์
๒.ดำเนินกิจปฏิบัติในหน้าที่ชาวพุทธ เพื่อสืบทอดอายุขัยของพระพุทธศาสนา
๓.ใช้พื้นที่งานอาสาเพื่อเรียนรู้โลกกว้างและขัดเกลาพัฒนาจิตใจ 
๔.ออกเดินทางสร้างสุขให้แก่ตนเองและผู้อื่น 

..........................................................................

เนื้องานกิจกรรม 
๑.ขัดทำความสะอาดและทาสีขาว รั้วรอบวัด 
๒. ชื่นชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ จุด ชมวิวแก่งคุ้ดคู้ 
๓.ตักบาตรข้าวเหนียว ณ เชียงคาน (เช้า)
๔.เดินถนนคนเดิน ณ เชียงคาน สัมผัสบรรยากาศ บ้านเรือนสมัยเก่าริมฝั่งโข
๕.ขึ้นภูทอก จุดชมวิวเมืองเลย
๖. ชมผาหินงาม คุนหมิงเมืองเลย
๗.นั่งรถแท็กเตอร์ขึ้นเขา ชมวิว 360 องศา ภูป่าเปาะ 
ชมฟูจิเมืองเลย
๘.ร่วมพิธีบายศรี ผูกแขนรับขวัญจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน 
๙.กิจกรรมกลุ่มแบบมีส่วนร่ว
๑๐.ผู้หญิงนอนในศาลาวัด,ผู้ชายนอนในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

เงือนไขการเข้าร่วมกิจกรรม (สำคัญ)
กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก ให้ความร่วมมือทุกๆกิจกรรม 

........................................................................

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน พร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-lfdNYN4B80mhHNVHJWVkAbtba0IlvWUTNoqwEbHLAM7Sqg/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

.........................................................................
กำหนดการ 

คืนวันศุกร์ที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ตู้ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๐.๓๐ – ๐๖.๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ อ.เชียงคาน จ.เลย

วันเสาร์ที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. ถึงปั๊มปตท.เชียงคาน พักรับประทานอาหารเช้าและทำภารกิจส่วนตัว (รับผิดชอบตัวเอง )

เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ จุดเริ่มต้นที่ดีของชาวค่ายอาสา น้อมใจถวายแรงกาย ด้วยการทาสีรั้วรอบวัด (รอบเช้า)
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น .พักรับประทานอาหารกลางวัน ( สวัสดิการ มื้อที่ ๑ )

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. กิจกรรมพื้นที่แห่งการผ่อนพัก " 
เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. น้อมใจถวายแรงกาย ด้วยการทาสีรั้ววัด (รอบบ่าย) และอาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว และพักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. พักกายผ่อนใจที่ จุดชมวิว ดูพระอาทิตย์ตกดินริมฝั่งโขง ณ แก่งคุดคู้ 
เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๑๙.๐๐ น. ร่วมพิธีบายศรี ผูกแขนรับขวัญจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน


เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น. เดินถนนคนเดิน ณ เชียงคาน สัมผัสบรรยากาศ บ้านเรือนและร้านค้าริมฝั่งโขงในส่วนอาหารมื้อเย็น รับผิดชอบตัวเอง 
เวลา ๒๒.๐๐น. – ๒๒.๓๐ น. พูดคุย แจ้งกำหนดการและการเตรียมตัวในวันพรุ่งนี้ 
เวลา ๒๒.๓๐ น.- ๐๔.๐๐ น. นอนหลับพักผ่อน
(ผู้หญิงนอนในศาลาวัด,ผู้ชายนอนในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน)

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๔.๐๐ น. – ๐๔.๓๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา ๐๔.๓๐ น. – ๐๕.๐๐ น. กิจกรรมเจริญสติ ด้วยการเดินจงกลม ให้ตื่นรู้อยู่ทุกก้าวเดิน 
เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๖.๓๐ น. ออกเดินทางมาร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว ที่ถนนคนเดินเชียงคาน 

เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น. นั่งรถสองแถวขึ้นภูทอก จุดชมวิวเมืองเลย พักรับประทานอาหารเช้า (รับผิดชอบตัวเอง)

เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น.อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว เก็บสัมภาระและทำความสะอาดที่พักให้เรียบร้อย
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ สวนหินผางาม คุนหมิงเมืองเลย พักรับประทานอาหารกลางวัน (รับผิดชอบตัวเอง) 

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. นั่งรถแท็กเตอร์ขึ้นเขา ชมวิว 360 องศา ภูป่าเปาะ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๐๒.๐๐ น. ออกเดินทาง กลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย จะแวะพักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง(มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง)

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

Related image

Related image

Related image

 

 
 

 
Copyright © 2013-2015 อาสาสมัคร All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus