วันนี้ 151
เมื่อวาน 175
สัปดาห์นี้ 1,130
สัปดาห์ก่อน 1,398
เดือนนี้ 3,862
เดือนก่อน 5,927
ทั้งหมด 84,421
  Your IP :54.81.195.140

ค่ายถักไม้กวาดภาวนา ดอยจิกจ้องฆ้องคำ
วันศุกร์ที่ ๑๓ - อาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
( ออกเดินทางคืนวันพฤหัสฯที่ ๑๒ ต.ค. เวลา ๒๐.๓๐ น. ) 

[สถานที่] จ.ลำปาง 
๑.วัดทุ่งส้าน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง (ที่พักและกิจกรรมถักไม้กวาดภาวนา ) 
๒.ดอยจิกจ้องฆ้องคำ เมืองปาน จ.ลำปาง (สักการะพระธาตุจิกจ้อง ฆ้องคำ เดินป่าขึ้นเขา ระยะทางเดินประมาณ 5 -6 ชม เส้นทางง่ายเหมือนเดินเล่นในสวยหลังบ้าน .นอนศาลาบนเขา )
๓.อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (พักผ่อนเล่นน้ำตก อาบน้ำแร่แช่น้ำพุร้อน)
 
Share on Facebook
 

ค่ายถักไม้กวาดภาวนา ดอยจิกจ้องฆ้องคำ
โครงการ จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด
วันศุกร์ที่ ๑๓ - อาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ออกเดินทางคืนวันพฤหัสฯที่ ๑๒ ต.ค. เวลา ๒๐.๓๐ น. )

[สถานที่] จ.ลำปาง

๑.วัดทุ่งส้าน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง (ที่พักและกิจกรรมถักไม้กวาดภาวนา )
๒.ดอยจิกจ้องฆ้องคำ เมืองปาน จ.ลำปาง (สักการะพระธาตุจิกจ้อง ฆ้องคำ เดินป่าขึ้นเขา ระยะทางเดินประมาณ 5 -6 ชม เส้นทางง่ายเหมือนเดินเล่นในสวยหลังบ้าน .นอนศาลาบนเขา )
๓.อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (พักผ่อนเล่นน้ำตก อาบน้ำแร่แช่น้ำพุร้อน)

...........................................................................................................................................................................

[ ความตั้งใจ ]

๑.ปฏิบัติภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
๒.ต้องการเผยแผ่ การปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด
๓.ต้องการอาสาสมัครเป็นทีมงานผู้ช่วยสอนถักไม้กวาดในกิจกรรมการกุศล ต่างๆเช่น การถวายความรู้แด่พระสงฆ์ การสอนเด็กนักเรียนและนักศึกษาอีกทั้งประชาชนคนทั่วไป
๔.ฝึกปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อสืบทอดกิจปฎิบัติ ของพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม ให้คงอยู่
๕.ไม้กวาดที่ถักเสร็จนั้น มอบถวายให้แก่วัดและชุมชน
เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์สืบต่อไป
...........................................................................................................................................................................
[รับ] อาสาสมัคร จำนวน ๕๐ ท่าน
[ค่าใช้จ่าย] สมทบทุนกิจกรรม ๑,๐๐๐ บาท ( 1,000 )
 
ชี้แจงค่าใช้จ่าย
๑.ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ ๓ วัน ๒ คืน
๒.สวัสดิการ อาหาร ๖ มื้อ
๓.ค่่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
๔.ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
๕.ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท
 
สิ่งที่รับผิดชอบตัวเอง
 
๑.เต็นท์นอน เตรียมมาเอง (ถ้าไม่มีทีมงานจะเตรียมให้)
๒.น้ำดื่มทุกมื้อ
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแจ้ซ้อน (40)

.....................................................................................................................................................................................

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

...........................................................................................................................................................................

กำหนดการ

คืนวันพฤหัสฯที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีฯ ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
 
เวลา ๒๐.๓๐ – ๐๖.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ เมืองปาน จ.ลำปาง
วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 
เวลา ๐๖.๓๐ น. - ๐๗.๓๐ น. พักทำภารกิจส่วนตัว แวะปั๊มปตท.ลำปาง ทำภารกิจส่วนตัวล้างหน้าแปรงฟัน ( ทานมื้อเช้ารับผิดชอบตัวเอง)
 
เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. มุ่งหน้าสู่ วัดทุ่งส้าน อ.เมืองปาน
 
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น. กิจกรรมวันแรกพบ เริ่มต้นพูดคุยสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน ในกิจกรรมถักไม้กวาดถวายวัด
เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ขั้นต้น รอบเช้า
เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เป็นผู้ประมาณในการกิน (กินง่ายอยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก สวัสดิการมื้อ ๑)
เวลา ๑๒.๓๐ น. - ๑๓.๐๐ น. ทำภารกิจส่วนตัว เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. กิจกรรมนอนพักเพื่อปรับสมดุลชีวิต
เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.ปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด (ทำต่อจากเมื่อเช้าให้เสร็จ
 
เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. จัดการเรื่องที่นอน (นอนศาลาวัด กางเต็นท์) อาบน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
เวลา ๑๘.๐๐ น.- ๑๘.๓๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น
เป็นผู้ประมาณในการกิน (กินง่ายอยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก สวัสดิการมื้อ ๒)
เวลา ๑๘.๓๐ น.- ๑๙.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
 
เวลา ๑๙.๓๐ น.- ๒๒.๐๐ น.ปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด ต่อให้สำเร็จสมบูรณ์ ตามระเบียบและมาตรฐาน
เวลา ๒๒.๐๐ น.- ๒๒.๓๐ น. สรุปกิจกรรมวันนี้และนัดหมายการเดินทางพรุ่งนี้
 
เวลา ๒๒.๓๐ น.เป็นต้นไป จัดการเรื่องที่นอน (นอนศาลาวัด กางเต็นท์) นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันเส่าร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (วันเดินนิเวศภาวนา)
 
เวลา ๐๕.๐๐ น.- ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว เก็บเต็นท์
เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. กิจกรรมออกกำลังกาย ออกกำลังใจ
 
เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๐๘.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเช้า (สวัสดิการมื้อ ๓ ) และรับ เสบียงมื้อกลางวัน มื้อ ๔ ไปทานระหว่างทาง
 
เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๕.๓๐ น. ออกเดินทางไป
สักการะพระธาตุจิกจ้อง ฆ้องคำ เดินป่าขึ้นเขา ระยะทางเดินประมาณ 5 -6 ชม เส้นทางง่ายเหมือนเดินเล่นในสวยหลังบ้าน .นอนศาลาบนเขา )
 
เวลา ๑๕.๓๐ น.- ๑๗.๐๐ น. พักผ่อน คลายเหนื่อยตามอัธยาศัยบนเขาจะมี ศาลที่พัก (อาสาไม่ต้องแบกเต็นท์ขึ้นเขา เอาแต่เครื่องนอนไป )
 
เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น
เป็นผู้ประมาณในการกิน เธอทั้งหลายจงกินข้าวทั้งน้ำตา จึงจะเห็นคุณค่าและเข้าใจ ผู้คนที่อดยากและลำบากเข็ญ
(กินง่ายอยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก สวัสดิการมื้อ ๕ )
 
เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (จะแจ้งรายละเอียดในที่ประชุม )
เวลา ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 
เวลา ๐๔.๐๐ น. - ๐๔.๓๐ น. ตื่นนอนแต่เช้ามืด
เวลา ๐๔.๓๐ น. - ๐๕.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
 
เวลา ๐๕.๓๐ น. - ๐๗.๐๐ น.ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติ
ดูพระอาทิตย์ขึ้น สูดอากาศบริสุทธิ์ ยอดดอยจิกจ้อง ฆ้องคำ
 
เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า เธอจงเป็นผู้ประมาณในการกิน สวัสดิการมื้อ ๖
 
 
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ทำความสะอาดที่พัก ออกเดินทางลงดอย
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๓๐ น. กราบลาเจ้าอาวาสและออกเดินทางไปพักผ่อนกันที่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
 
เวลา ๑๒.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนเล่นน้ำตก อาบน้ำแร่แช่น้ำพุร้อน ตามอัธยาศัย
 
เวลา ๑๕.๓๐ น. - ๐๓.๓๐ น. เดินทางกลับ กทม. อย่างปลอดภัย
 
(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

.................................................................

การทำไม้กวาดทางมะพร้าวคือ ภูมิปัญญาไทย ที่พระวัดป่าท่าน ใช้การถักทอเพื่อเจริญสติ ซึ่งขั้นตอนการทำนั้น เริ่มตั้งแต่ ใช้เชือกเพียงเส้นเดียว ไปมัดปม สอดเงือน เข้ากับไม้ไผ่ที่ขัดจนหมดเสี้ยน ผูกเข้ากับทางมะพร้าวที่บรรจงลิดไว้อย่างเป็นระเบียบ จะเห็นได้ว่า ทุกขั้นตอน ใส่ใจในรายละเอียด และประณีต เพราะฉะนั้นเราไม่ได้มาทำไม้กวาดเพียงอย่างเดียว เรากำลังปฏิบัติธรรม ด้วยการ ธรรมไม้กวาด

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

 

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

 

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

 

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

ไม้กวาด ๑ ด้ามจำเป็นต้องใช้เวลา ขอเพียงมีความตั้งใจ สิ่งนี้จะไม่ยากเกินความสามารถของทุกคนเลย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

 

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

ไม้กวาดหนึ่งด้ามที่เราทำ..นอกจากยังประโยชน์ซึ่งตนเองในระหว่างทำแล้ว...ผลสำเร็จก็จะยังประโยชน์เพื่อสาธารณะต่อไป

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

 

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

ค่ายอาสาฯ ยังเป็นอีกพื้นที่หนึ่งให้ผ่อนพักกายใจ ชื่นชมธรรมชาติ ชื่นชมความงดงามของชีวิต #-ขอขอบคุณภาพจากเพจคนหลงทาง

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

เราจะเดินนิเวศภาวนาชื่นชมความงามของธรรมชาติไปพร้อมกับพิจารณาชีวิตตัวเอง ใช้เวลาเดิน 5- 6 ชม. เส้นทางในระบดับธรรมดาไม่ลำบากมากนัก

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

พิชิตยอดเขาแดนศักสิทธิ์ สักการะพระธาตุจิกจ้อง ฆ้องคำ

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

 

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

 

ชมรมอาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม น้อมปฏิบัติภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

 

 
 

 
Copyright © 2013-2015 อาสาสมัคร All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus