วันนี้ 453
เมื่อวาน 3,215
สัปดาห์นี้ 4,483
สัปดาห์ก่อน 1,031
เดือนนี้ 5,665
เดือนก่อน 4,966
ทั้งหมด 204,072
  Your IP :3.214.184.124

ค่ายอนุรักษ์ฯ คนปลูกป่า ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ภูบักได จ.เลย
วันเสาร์ที่ ๒ พ.ย. ? วันอาทิตย์ที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๒ (ออกเดินทาง คืนวันศุก์ที่ ๑ เวลา ๒๐.๓๐ น.)

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจรรม 1850 บาท 

ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย
๑.ค่าเหมารถตู้10 ที่นั่งรวมค่าน้ำมัน 
๒.ค่าไกด์นำทาง และ ค่ารถรถอีแต๊ก ขึ้นเขา ไปกลับ
1 คันนั่งได้ 5 คัน รวมขนสัมภาระ 
๓.ค่ากล้าไม้สำหรับปลูก 
๔.สวัสดิการอาหารเย็น บนเขา ๑ มื้อ 
๕.ค่าบำรุง ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลปลาบ่า 
๖.ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม 
๗.ประกันการเดินทางทาง วงเงิน ๑ แสนบาท 

ชั่วโมงจิตอาสา 16 ชั่วโมง 
 
Share on Facebook
 

ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน คนปลูกป่า ภูบักได ปี๖๒
วันเสาร์ที่ ๒ พ.ย. – วันอาทิตย์ที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๒ (ออกเดินทาง คืนวันศุก์ที่ ๑ เวลา ๒๐.๓๐ น.)

เดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ

??œ?????????????„??‰??™??????????????›?? ?????ž?????????????????š ??š???????„??”

ความตั้งใจ

๑.ส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม ของชาวบ้าน
๒.เข้าไปเรียนรู้่วมกับชุมชนในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ
๓.ส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อคืนสมดุลให้ธรรมชาติ
๔.ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่แห่งการพัฒนาตนเองและสังคม
ในรูปแบบค่ายอาสาพัฒนา
๕.ออกเดินทาง เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตเพื่อเพิ่มคุณค่า
ในความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
๖.เรียนรู้การให้ การช่วยเหลือ การปรับตัวเข้าสังคมร่วมกับผู้อื่น

เงือนไขการเข้าร่วมกิจกรรม (สำคัญ)
กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก ให้ความร่วมมือทุกๆกิจกรรม
 ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจรรม 1850 บาท

ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย
๑.ค่าเหมารถตู้10 ที่นั่งรวมค่าน้ำมัน
๒.ค่าไกด์นำทาง และ ค่ารถรถอีแต๊ก ขึ้นเขา ไปกลับ
1 คันนั่งได้ 5 คัน รวมขนสัมภาระ
๓.ค่ากล้าไม้สำหรับปลูก
๔.สวัสดิการอาหารเย็น บนเขา ๑ มื้อ
๕.ค่าบำรุง ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลปลาบ่า
๖.ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
๗.ประกันการเดินทางทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

สิ่งที่รับผิดชอบตัวเอง
๑.เตรียมเต็นท์นอนมาเอง (กรณีไม่มี ทีมงานมีให้ท่านยืม)
๒.เตรียมเครื่องนอนมาเอง (หมอน ถุงนอน แผ่นรองนอน)
๓.อาหารสำรอง (เตรียมของแห้ง ปลากระป๋อง ข้าวสำเร็จรูป มาม่า ขนม น้ำดื่ม )
๔.ยากันยุง ยาแก้ปวดเมื่อยและยาคลายกล้ามเนื้อ

๕.กระดาษชำระ หรือทิชชูเปียก ไว้ทำความสะอาดร่างกายและ
ทำธุระส่วนตัว บนภูฯไม่มีน้ำใช้

ชาวบ้าน 1 คนจะดูแลอาสา 5 คน ทำหน้าที่เป็นไกด์นำทาง ดูแลความปลอดภัย
และก่อกองไฟ มีหม้อสนามให้ 1 ใบ ไว้ต้มน้ำร้อนให้อาสาสมัคร ประกอบอาหารเอง เช่น ปิ้งข้าวจี่ ต้มมาม่า เป็นต้น
 [ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsbvh42x7bwHiM5Cy9nc8McfjPxOzYHh6eyvIJEFqORxb9sw/viewform?usp=sf_link

 กำหนดการ

คืนวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ตู้ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๐.๓๐ – ๐๖.๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ อ.ภูเรือ จ.เลย

วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. ถึงปั๊มปตท.พักรับประทานอาหารเช้าและทำภารกิจส่วนตัว (รับผิดชอบตัวเอง )
เตรียมสเบียง ขนม น้ำดื่ม สำหรับ ไปทานบนเขาด้วย

เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. เดินทางถึง อบต.บ้านปลาบ่า
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ จุดเริ่มต้นที่ดีของชาวค่ายอาสา น้อมใจปลูกป่าคืนชีวิตให้แผ่นดิน ในเขตป่าอนุรักษ์ ชุมชนบ้านปลาบ่า
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น .พักรับประทานอาหารกลางวัน ( ทานที่เตรียมมาเอง)
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. เดินทางขึ้นเขาด้วยรถอีแต๊กชาวบ้าน
ชื่นชมบรรยายวิวเขาในอ้อมกอดธรรมชาติ เส้นทางสันเขา และเดินเท้า เข้าสู่พื้นที่กางเต็นท์ในระยะทางไต่เขาทางชันประมาณ 300 - 500 เมตร ทางราบประมาณ 2 กิโล (จุดนี้ต้องช่วยกันแบกสัมภาระเอง )


เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. จัดเตรียมกางเต็นท์ และพักผ่อนตมอัธยาศัย (บนภูบักได ไม่มีน้ำให้อาบ มีเพียงห้องสุขาที่กั้นสังกะสีไว้ให้ )
ระหว่างนี้ชาวบ้านจะช่วยเราเตรียมอาหาร นึ่งข้าวเหนียว ปิ้งไก่ปิ้งปลาสำหรับอาหารมื้อเย็น
เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน สวัสดิการ ๑ มื้อ
เวลา ๑๘.๐ น. – ๑๙.๐๐ น. เดินเท้าไปดูพระอาทิตย์ตก และถ่ายรูป บริเวณหน้าผาหลอกลวง
เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๑.๓๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์ รอบกองไฟ
เวลา ๒๑.๓๐น. – ๒๒.๐๐ น. พูดคุย แจ้งกำหนดการและการเตรียมตัวในวันพรุ่งนี้
เวลา ๒๒.๐๐ น.เป็นต้นไป นอนหลับพักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๕.๓๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา ๐๕.๓๐ น. – ๐๗.๐๐ น. เดินเท้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่หน้าผา หินหลอกลวง
เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่เตรียมมา
(เมนูง่ายๆ มาม่าคัพหรือโจ๊กคัพ) เก็บเต็นท์ทำความสะอาดที่พักให้เรียบร้อย และทำข้าวจี่ รับประทานร่วมกัน

เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. เดินทางด้วยรถอิแต๊ก กลับหมู่บ้านและอาบน้ำเตรียมตัวให้เรียบร้อย
เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. รถกระบะชาวบ้านขับมาส่งที่หน้า อบต.ปลาบ่าเพื่อขึ้นรถบัส
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.เดินทางออกจากพื้นที่ และแวะปั๊มปตท. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๐๑.๐๐ น. ออกเดินทาง กลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย จะแวะพักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง(รับผิดชอบตัวเอง)

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

????????›?? ?????ž??—?????ˆ??„?????ˆ????????„?????š???????????????

????????›?? ?????ž??—?????ˆ??„?????ˆ????????„?????š???????????????

????????›?? ?????ž??—?????ˆ??„?????ˆ????????„?????š???????????????

????????›?? ?????ž??—?????ˆ??„?????ˆ????????„?????š???????????????

 
 

 
Copyright © 2013-2015 อาสาสมัคร All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus