วันนี้ 67
เมื่อวาน 123
สัปดาห์นี้ 1,049
สัปดาห์ก่อน 2,270
เดือนนี้ 4,576
เดือนก่อน 5,547
ทั้งหมด 144,294
  Your IP :3.95.63.218

ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน คนปลูกป่า ภูบักได รุ่น ๔
วันเสาร์ที่ ๓ พ.ย. ? วันอาทิตย์ที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๑ 
(ออกเดินทาง คืนวันศุก์ที่ ๒ เวลา ๒๐.๓๐ น.)

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจรรม 1100 บาท

ชั่วโมงจิตอาสา 16 ชั่วโมง 
 
Share on Facebook
 

โครงการ จิตอาสาพัฒนาชุมชน อ.ภูเรือ จ.เลย 
กิจกรรม ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน คนปลูกป่า ภูบักได รุ่น ๔
วันเสาร์ที่ ๓ พ.ย. – วันอาทิตย์ที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๑ 
(ออกเดินทาง คืนวันศุก์ที่ ๒ เวลา ๒๐.๓๐ น.)

รับอาสาสมัคร ๕๐ ท่าน 
เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ
ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจรรม 1100

................................................................................
ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย

๑.ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ
๒.ค่ารถกระบะ รับส่งเข้าพื้นที่ 
๓.ค่ากล้าไม้สำหรับปลูก 
๔.สมทบทุนค่าน้ำค่าไฟ ค่าสถานที่
๕.ค่าบำรุง ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลปลาบ่า 
๖.ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม 
๗.ประกันการเดินทางทาง วงเงิน ๑ แสนบาท 

..................................................................................


สิ่งที่รับผิดชอบตัวเอง 

๑.เตรียมเต็นท์นอนมาเอง (กรณีไม่มี ทีมงานมีให้ท่านยืม)
๒.เตรียมเครื่องนอนมาเอง (หมอน ถุงนอน แผ่นรองนอน)
๓.อาหารสำรอง (เตรียมของแห้ง ปลากระป๋อง ข้าวสำเร็จรูป มาม่า ขนม น้ำดื่ม ) 
๔.ค่าไกด์นำทาง และ ค่ารถรถอีแต๊ก ขึ้นเขา ไปกลับ
คนละ 600 บาท ( จ่าย ก่อนเดินทาง ๒ อาทิตย์)
1 คันนั่งได้ 5 คัน รวมขนสัมภาระ 

๕.กระดาษชำระ หรือทิชชูเปียก ไว้ทำความสะอาดร่างกายและ
ทำธุระส่วนตัว บนภูฯไม่มีน้ำใช้ 
๖.ค่าอาหารปิ้งย่างมื้อเย็น ไก่ย่าง ปลาย่าง และข้าวเหนียวนึ่ง
หารกันอยู่ระหว่าง 50 - 80 บาท

ชาวบ้าน 1 คนจะดูแลอาสา 5 คน ทำหน้าที่เป็นไกด์นำทาง ดูแลความปลอดภัย
และก่อกองไฟ มีหม้อสนามให้ 1 ใบ ไว้ต้มน้ำร้อนให้อาสาสมัคร ประกอบอาหารเอง เช่น ปิ้งข้าวจี่ ต้มมาม่า เป็นต้น 
...................................................................

ความตั้งใจ

๑.ส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม ของชาวบ้าน
๒.เข้าไปเรียนรู้่วมกับชุมชนในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ
๓.ส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อคืนสมดุลให้ธรรมชาติ 
๔.ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่แห่งการพัฒนาตนเองและสังคม
ในรูปแบบค่ายอาสาพัฒนา 
๕.ออกเดินทาง เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตเพื่อเพิ่มคุณค่า
ในความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
๖.เรียนรู้การให้ การช่วยเหลือ การปรับตัวเข้าสังคมร่วมกับผู้อื่น 

เงือนไขการเข้าร่วมกิจกรรม (สำคัญ)
กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก ให้ความร่วมมือทุกๆกิจกรรม 

........................................................................


[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp_qsE30KT4K_xCOCYFgrnbWJJ8l2rXQWqswtNkJOd0rBuYQ/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

.........................................................................

กำหนดการ 

คืนวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ตู้ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๐.๓๐ – ๐๖.๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ อ.ภูเรือ จ.เลย

วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. ถึงปั๊มปตท.พักรับประทานอาหารเช้าและทำภารกิจส่วนตัว (รับผิดชอบตัวเอง )
เตรียมสเบียง ขนม น้ำดื่ม สำหรับ ไปทานบนเขาด้วย 

เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. เดินทางถึง อบต.ปลาบ่า จะมีรถกระบะชาวบ้านมารอรับเพื่อเดินทางเข้าพื้นที่ 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ จุดเริ่มต้นที่ดีของชาวค่ายอาสา น้อมใจปลูกป่าคืนชีวิตให้แผ่นดิน ในเขตป่าอนุรักษ์ ชุมชนบ้านปลาบ่า
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น .พักรับประทานอาหารกลางวัน ( ทานที่เตรียมมาเอง)

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. เดินทางขึ้นเขาด้วยรถอีแต๊กชาวบ้าน 
ชื่นชมบรรยายวิวเขาในอ้อมกอดธรรมชาติ เส้นทางสันเขา และเดินเท้า เข้าสู่พื้นที่กางเต็นท์ในระยะทางไต่เขาทางชันประมาณ 300 - 500 เมตร ทางราบประมาณ 2 กิโล (จุดนี้ต้องช่วยกันแบกสัมภาระเอง ) 


เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. จัดเตรียมกางเต็นท์ และพักผ่อนตมอัธยาศัย (บนภูบักได ไม่มีน้ำให้อาบ มีเพียงห้องสุขาที่กั้นสังกะสีไว้ให้ )
ระหว่างนี้ชาวบ้านจะช่วยเราเตรียมอาหาร นึ่งข้าวเหนียว ปิ้งไก่ปิ้งปลาสำหรับอาหารมื้อเย็น
เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน สวัสดิการ ๑ มื้อ 
เวลา ๑๘.๐ น. – ๑๙.๐๐ น. เดินเท้าไปดูพระอาทิตย์ตก และถ่ายรูป บริเวณหน้าผาหลอกลวง 

เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๑.๓๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์ รอบกองไฟ

เวลา ๒๑.๓๐น. – ๒๒.๐๐ น. พูดคุย แจ้งกำหนดการและการเตรียมตัวในวันพรุ่งนี้ 
เวลา ๒๒.๐๐ น.เป็นต้นไป นอนหลับพักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๕.๓๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา ๐๕.๓๐ น. – ๐๗.๐๐ น. เดินเท้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่หน้าผา หินหลอกลวง 
เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่เตรียมมา 
(เมนูง่ายๆ มาม่าคัพหรือโจ๊กคัพ) เก็บเต็นท์ทำความสะอาดที่พักให้เรียบร้อย และทำข้าวจี่ รับประทานร่วมกัน

เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. เดินทางด้วยรถอิแต๊ก กลับหมู่บ้าน
และอาบน้ำเตรียมตัวให้เรียบร้อย

เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. รถกระบะชาวบ้านขับมาส่งที่หน้า อบต.ปลาบ่าเพื่อขึ้นรถบัส 

เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.เดินทางออกจากพื้นที่ และแวะปั๊มปตท. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๐๑.๐๐ น. ออกเดินทาง กลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย จะแวะพักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง(รับผิดชอบตัวเอง)

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

 

 

 

 

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

 
 

 
Copyright © 2013-2015 อาสาสมัคร All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus