วันนี้ 93
เมื่อวาน 275
สัปดาห์นี้ 368
สัปดาห์ก่อน 1,502
เดือนนี้ 3,869
เดือนก่อน 5,368
ทั้งหมด 78,501
  Your IP :54.224.133.152

อาสายิงเมล็ดพันธ์ุพืช และ สร้างฝายชะลอน้ำ จ.กาญจนบุรี
วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ไป-กลับ
รับสมัครแบบมาเอง และแบบมาพร้อมรถบัสทีมงาน
[ สถานที่ ] 
๑.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 
๒.สะพานเหล็กข้ามแม่น้ำแคว (เส้นทางรถไฟสายมรณะ)
๓.พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ (ค่าเข้า ๔๐ บาทรับผิดชอบตัวเอง)
ชั่วโมงจิตอาสา 8 ชั่วโมง
 
Share on Facebook
 

โครงการ เมล็ดพันธุ์แห่งความดี 
กิจกรรม อาสายิงเมล็ดพันธุ์พืชและ สร้างฝายชะลอน้ำ 

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[ สถานที่ ] 
๑.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 
๒.สะพานเหล็กข้ามแม่น้ำแคว (เส้นทางรถไฟสายมรณะ)
๓.พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ (ค่าเข้า ๔๐ บาทรับผิดชอบตัวเอง)


...............................................................................

[ รับสมัครอาสามารถบัส ] จำนวน ๕๐ ท่าน ไม่จำกัดอายุ 
[เดินทางโดย ] รถบัสปรับอากาศ
[ รับสมัครอาสาเดินทางมาเอง ] จำนวน ๕๐ ท่าน ไม่จำกัดอายุ 


............................................................................


[ ค่าใช้จ่าย ]
สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๔๕๐ บาท (450)
โดยแจกแจงดังนี

เป็นค่า เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ 
ค่าอาหารกลางวัน และน้ำดื่ม ๑ มื้อ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม 
สมทบทุนค่าบำรุงอุทยานฯ

กรณีเดินทาง/ขับรถมาเอง  สมทบทุนกิจกรรม ๒๐๐ บาท 

........................................................................


[ ความตั้งใจ ]

๑.เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ผืนป่า คืนชีวืตให้แผ่นดิน
๒.กระบวนการเรียนรู้รักษ์ธรรมชาติ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีในใจคน
๓.สร้างพื้นที่กิจกรรมงานอาสา ส่งเสริมให้คนหันด้านดีออกมาพัฒนาร่วมกัน


[ เนื้องานกิจกรรม - ข้อแนะนำก่อนสมัคร ] 

๑. เดินป่าในเส้นทางธรรมชาติ (ตามลำห้วยที่มีการสร้างฝายชะลอน้ำไว้) ระยะทางไปกลับ 3 กิโล 
๒. ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ประกอบระเบิดเมล็ดพันธุ์ Seed Bomb Project
๓. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ 
๔.กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม 
๕. สะพานเหล็กข้ามแม่น้ำแคว (เส้นทางรถไฟสายมรณะ)
๖. พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ (ค่าเข้า ๔๐ บาทรับผิดชอบตัวเอง)

......................................................................


[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะเต็มพร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8TzP04Rho3wM8gKFsWqwOOaZsYUJwyKhYocTnd9NfwjvmIg/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

......................................................................[ กำหนดการ ] 

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ( "วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.9-วันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ” )

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)


เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐. ๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี (สำหรับอาสาท่านใดรอขึ้นรถ บริเวณป้ายรถเมล์ ฝั่งสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ รถบัสจะไปถึงเวลา ๐๗.๔๐ น. 
จะมีทีมงานลงไปรถบัสไปเรียกท่านขึ้นรถ )

(สำหรับอาสาสมัครเดินทางมาเอง นัดพบที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ บริเวณโรงครัวริมน้ำ เวลา ๑๑.๐๐ น.)

เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์ เตรียมความพร้อม 


เวลา ๑๑.๓๐ น. - ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เติมพลังก่อนใช้แรง (สวัสดิการ ๑ มื้อ )

เวลา ๑๒.๓๐ น - ๑๔.๓๐ น. เดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ตามเส้นทางลำน้ำ และ ยิง Seed Bomb (เมล็ดพันธ์ุพืชป่า ที่ ห่อด้วยดินเหนียวผสมปุ๋ยหมัก ซึ่งชนิดของเมล็ดพันธุ์จะเป็น พันธ์ุท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการปรับตัวตามสภาพภูมิประเทศอากาศ และระบบนิเวศน์ดั้งเดิม ) ตามเส้นทาง และ ลงแรงร่วมใจ สร้างฝายชะลอน้ำ

เวลา ๑๔.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน และร่วมร้องเพลง ต้นไม้ของพ่อ

เวลา ๑๕.๓๐ น. - ๑๗.๓๐ น. ออกเดินทางไปยังสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำแคว (ศึกษาประวัติศาสตร์เส้นทางรถไฟสายมรณะ)
พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ (ค่าเข้า ๔๐ บาทรับผิดชอบตัวเอง) สำหรับอาสาที่เดินทางมาเอง สามารถเลือกเข้าชมหรือกลับบ้านก่อน ได้ตามความสะดวก

เวลา ๑๗.๓๐ น. - ๒๑.๓๐ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย 

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

 

 

 
 

 
Copyright © 2013-2015 อาสาสมัคร All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus