วันนี้ 71
เมื่อวาน 150
สัปดาห์นี้ 1,103
สัปดาห์ก่อน 1,112
เดือนนี้ 3,797
เดือนก่อน 3,482
ทั้งหมด 61,663
  Your IP :54.166.146.211

อาสาสมัคร รณรงค์เก็บขยะ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไป-กลับ)
[ สถานที่ ] 
๑. รณรงค์เก็บขยะ ท้ายหาด เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
๒. ทัศนาจรพื้นที่ประวัติศาสตร์ 
๒.๑ จุดชมวิวและสักการะ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ เกาะสีชัง
๒.๒ นมัสการ รอยพระพุทธบาทจำลอง จาก พุทคยา ประเทศอินเดีย ณ ไหล่คยาศิระ ไหล่เขายอดพระจุลจอมเกล้า

๒.๓ เยี่ยมชมพระจุฑาธุชราชฐาน (พระหนักฤดูร้อนแห่งแรก ของกรุงรัตรโกสินทร์ )
๒.๔ จุดชมวิวทะเล สะพานอัษฎางค์ สะพานโรแมนติกสถานที่ถ่ายรูปขึ้นชื่อ เกาะสีชัง 
๒.๕ เล่นน้ำทะเล ชายหาดถ้ำพัง อ่าวอัษฎางค์

ชั่วโฒงจิตอาสา 8 ชั่วโมง
 
Share on Facebook
 

อาสาสมัคร รณรงค์เก็บขยะ (ทัศนาจร สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ) เกาะสีชัง จ.ชลบุรี


สืบเนื่อง โครงการหนึ่งชั่วโมงแห่งความดี (รณรงค์เก็บขยะ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พัฒนามหานครแห่งจิตใจ ปีที่ ๖ )

[ สถานที่ ] 
๑. รณรงค์เก็บขยะ ท้ายหาด เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
๒. ทัศนาจรพื้นที่ประวัติศาสตร์ 
๒.๑ จุดชมวิวและสักการะ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ เกาะสีชัง
๒.๒ นมัสการ รอยพระพุทธบาทจำลอง จาก พุทคยา ประเทศอินเดีย ณ ไหล่คยาศิระ ไหล่เขายอดพระจุลจอมเกล้า
๒.๓ เยี่ยมชมพระจุฑาธุชราชฐาน (พระหนักฤดูร้อนแห่งแรก ของกรุงรัตรโกสินทร์ )
๒.๔ จุดชมวิวทะเล สะพานอัษฎางค์ สะพานโรแมนติกสถานที่ถ่ายรูปขึ้นชื่อ เกาะสีชัง 
๒.๕ เล่นน้ำทะเล ชายหาดถ้ำพัง อ่าวอัษฎางค์

...............................................................................

[ รับสมัครอาสา ] จำนวน ๕๐ ท่าน 

[เดินทางโดย ] 
๑.รถบัสปรับอากาศ
๒.ล่องเรือ สีชังพาเลส 
๓.รถสองแถวไปยังสถานที่ต่างๆบนเกาะ 


.......................................................................

[ ค่าใช้จ่าย ]

สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๕๕๐ (550) บาท 
โดยแจกแจงดังนี

เป็นค่า เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ 
เป็นค่าเช่า เหมาเรือข้ามเกาะ ไป - กลับ 
เป็นค่าเหมารถสองแถว รับส่งยังสถานที่ต่างๆ บนเกาะสีชัง 
ค่าอาหาร ๑ มื้อ ข้าวเหนียวหมู/ไก่ + ห่อใบตอง น้ำดื่ม
ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม


กรณีเดินทางมาเอง รับ ๒๐ ท่าน
ร่วมสมทบทุนกิจกรรม ท่านละ ๒๕๐ บาท 
........................................................................


[ ลักษณะกิจกรรม ] 

๑. เก็บขยะ และร่วมรณรงค์ รักษาความสะอาด 
๒. รับรู้ มองเห็น ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วกลับมาปรับปรุงแก้ไขที่ ตัวของเราเอง 
๓.ใช้พื้นที่ตรงนี้ฝึกฝน ขัดเกลา ปรับปรุง พัฒนา สภาวะจิตใจตัวเอง
๔.ให้การปฏิบัติดี เป็นธรรมทานแก่ผู้อื่น โดยการทำให้ดู ทำให้ดี ทำให้เป็นแบบอย่าง 
๕.ทัศนาจรสถานที่ทางประวัติศาสตร์ 
๖. เดินทางโดยรถบัส รถสองแถว และล่องเรือ 

......................................................................


[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะเต็มพร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch62zuMkg_EEpW2J-AOckyZwMoht_ptX867Cn-bTbaC3vsWA/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

...............................................................................


[ กำหนดการ ] วันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ atm ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐. ๐๐ น. ออกเดินทาง โดยรถบัสปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือจรินทร์ ทางเข้าซอยพรนายก ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือเกาะลอย

(สำหรับอาสาสมัครที่เดินทางมาเอง นัดพบบริเวณหน้าตู้ขายตั๋ว ท่าเรือจรินทร์ ทางเข้าซอยพรนายก 

ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือเกาะลอยถามคนแถวนั้นเรื่องเส้นทางได้ 


เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๔๐ น. ล่องเรือ สีชังพาเลส มุ่งหน้าสู่เกาะสีชัง 
เวลา ๑๐.๔๐ น. - ๑๑.๓๐ น. เดินทางด้วยรถสองแถว ไปยังศาลาอเนกประสงค์เพื่อทำกิจกรรมสัมพันธ์ และพูดคุยรายละเอียดกิจกรรม 
เวลา ๑๑.๓๐ น. - ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหาร (สวัสดิการ ๑ มื้อ ข้าวเหนียวหมู/ไก่ ไข่ต้ม ห่อใบตอง ) 
เวลา ๑๒.๓๐ น. - ๑๓.๓๐ น.เดินขึ้นเขาใหญ่ นมัสการ รอยพระพุทธบาทจำลอง จาก พุทคยา ประเทศอินเดีย ณ ไหล่คยาศิระ ไหล่เขายอดพระจุลจอมเกล้า 
เวลา ๑๓.๔๐ น - ๑๔.๔๐ น. ลงแรงร่วมใจ เก็บขยะ รักษาความสะอาดบริเวณ ท้ายชายหาดเกาะสีชัง 
เวลา ๑๔.๔๐ น. - ๑๖.๐๐ น. เล่นน้ำทะเล ชายหาดถ้ำพัง อ่าวอัษฎางค์ พร้อมทั้งรับประทานอาหารเย็น (มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๗.๓๐ น. ทัศนาจร สถานที่ทางประวัติศาสตร์ พระจุฑาธุชราชฐาน (พระหนักฤดูร้อนแห่งแรก ของกรุงรัตรโกสินทร์ ) และจุดชมวิวทะเล สะพานอัษฎางค์ สะพานโรแมนติกสถานที่ถ่ายรูปขึ้นชื่อ เกาะสีชัง 
เวลา ๑๗.๓๐ น. - ๑๙.๐๐ น. เดินทางลงเรือข้ามกลับ ท่าเรือเกาะลอย 
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น. สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่การเรียนรู้บนรถบัส เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย 

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)
......................................................................

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

 

 
 

 
Copyright © 2013-2015 อาสาสมัคร All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus