วันนี้ 135
เมื่อวาน 254
สัปดาห์นี้ 949
สัปดาห์ก่อน 2,127
เดือนนี้ 7,010
เดือนก่อน 8,269
ทั้งหมด 127,925
  Your IP :100.24.46.10

อาสาสมัคร รณรงค์เก็บขยะ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไป-กลับ)
[ สถานที่ ] 
๑. รณรงค์เก็บขยะ ท้ายหาด เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
๒. ทัศนาจรพื้นที่ประวัติศาสตร์ 
๒.๑ จุดชมวิวและสักการะ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ เกาะสีชัง
๒.๒ นมัสการ รอยพระพุทธบาทจำลอง จาก พุทคยา ประเทศอินเดีย ณ ไหล่คยาศิระ ไหล่เขายอดพระจุลจอมเกล้า

๒.๓ เยี่ยมชมพระจุฑาธุชราชฐาน (พระหนักฤดูร้อนแห่งแรก ของกรุงรัตรโกสินทร์ )
๒.๔ จุดชมวิวทะเล สะพานอัษฎางค์ สะพานโรแมนติกสถานที่ถ่ายรูปขึ้นชื่อ เกาะสีชัง 
๒.๕ เล่นน้ำทะเล ชายหาดถ้ำพัง อ่าวอัษฎางค์

ชั่วโมงจิตอาสา 8 ชั่วโมง
 
Share on Facebook
 

อาสาสมัคร รณรงค์เก็บขยะ (ทัศนาจร สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ) เกาะสีชัง จ.ชลบุรี


สืบเนื่อง โครงการหนึ่งชั่วโมงแห่งความดี (รณรงค์เก็บขยะ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พัฒนามหานครแห่งจิตใจ ปีที่ ๖ )

[ สถานที่ ] 
๑. รณรงค์เก็บขยะ ท้ายหาด เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
๒. ทัศนาจรพื้นที่ประวัติศาสตร์ 
๒.๑ จุดชมวิวและสักการะ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ เกาะสีชัง
๒.๒ นมัสการ รอยพระพุทธบาทจำลอง จาก พุทคยา ประเทศอินเดีย ณ ไหล่คยาศิระ ไหล่เขายอดพระจุลจอมเกล้า
๒.๓ เยี่ยมชมพระจุฑาธุชราชฐาน (พระหนักฤดูร้อนแห่งแรก ของกรุงรัตรโกสินทร์ )
๒.๔ จุดชมวิวทะเล สะพานอัษฎางค์ สะพานโรแมนติกสถานที่ถ่ายรูปขึ้นชื่อ เกาะสีชัง 
๒.๕ เล่นน้ำทะเล ชายหาดถ้ำพัง อ่าวอัษฎางค์

...............................................................................

[ รับสมัครอาสา ] จำนวน ๕๐ ท่าน 

[เดินทางโดย ] 
๑.รถบัสปรับอากาศ
๒.ล่องเรือ สีชังพาเลส 
๓.รถสองแถวไปยังสถานที่ต่างๆบนเกาะ 


.......................................................................

[ ค่าใช้จ่าย ]

สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๕๕๐ (550) บาท 
โดยแจกแจงดังนี

เป็นค่า เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ 
เป็นค่าเช่า เหมาเรือข้ามเกาะ ไป - กลับ 
เป็นค่าเหมารถสองแถว รับส่งยังสถานที่ต่างๆ บนเกาะสีชัง 
ค่าอาหาร ๑ มื้อ ข้าวเหนียวหมู/ไก่ + ห่อใบตอง น้ำดื่ม
ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม


กรณีเดินทางมาเอง รับ ๒๐ ท่าน
ร่วมสมทบทุนกิจกรรม ท่านละ ๒๕๐ บาท 
........................................................................


[ ลักษณะกิจกรรม ] 

๑. เก็บขยะ และร่วมรณรงค์ รักษาความสะอาด 
๒. รับรู้ มองเห็น ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วกลับมาปรับปรุงแก้ไขที่ ตัวของเราเอง 
๓.ใช้พื้นที่ตรงนี้ฝึกฝน ขัดเกลา ปรับปรุง พัฒนา สภาวะจิตใจตัวเอง
๔.ให้การปฏิบัติดี เป็นธรรมทานแก่ผู้อื่น โดยการทำให้ดู ทำให้ดี ทำให้เป็นแบบอย่าง 
๕.ทัศนาจรสถานที่ทางประวัติศาสตร์ 
๖. เดินทางโดยรถบัส รถสองแถว และล่องเรือ 

......................................................................


[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะเต็มพร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxcYpi54m9c5miJp7uI1-segYznjJ466Y2fgquXwIAvvje-Q/viewform?usp=send_form


{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

...............................................................................


[ กำหนดการ ] 

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงศรี ข้าง 7 -11 ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๐๙. ๓๐ น. ออกเดินทาง โดยรถบัสปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเกาะลอย จ.ชลบุรี ( ท่านใดมาล่าช้า ขออนุญาตใจร้ายไม่รอ!! ครับผม ) 


(สำหรับอาสาสมัครที่เดินทางมาเอง นัดพบบริเวณหน้าตู้ขายตั๋ว ท่าเรือจรินทร์ ทางเข้าซอยพรนายก เวลา ๐๙.๓๐ น. เรือออก ๑๐.๓๐ น. แนะนำให้มาก่อนเพื่อเตรียมตัว) หากรถบัสมาล่าช้าเนื่องจากปัญหาจราจร ให้รอก่อนนะครับ 


เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ล่องเรือ สีชังพาเลส มุ่งหน้าสู่เกาะสีชัง 

เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. เดินทางด้วยรถสองแถว ไปยังศาลาอเนกประสงค์เพื่อทำกิจกรรมสัมพันธ์ และพูดคุยรายละเอียดกิจกรรม 

เวลา ๑๑.๓๐ น. - ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหาร (สวัสดิการ ๑ มื้อ ข้าวเหนียวหมู/ไก่ ไข่ต้ม ห่อใบตอง ) 

เวลา ๑๒.๓๐ น. - ๑๓.๓๐ น.เดินขึ้นเขาใหญ่ นมัสการ รอยพระพุทธบาทจำลอง จาก พุทคยา ประเทศอินเดีย ณ ไหล่คยาศิระ ไหล่เขายอดพระจุลจอมเกล้า 

เวลา ๑๓.๔๐ น - ๑๔.๔๐ น. ลงแรงร่วมใจ เก็บขยะ รักษาความสะอาดบริเวณ ท้ายชายหาดเกาะสีชัง 

เวลา ๑๔.๔๐ น. - ๑๖.๐๐ น. เล่นน้ำทะเล ชายหาดถ้ำพัง อ่าวอัษฎางค์ พร้อมทั้งรับประทานอาหารเย็น (มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง)

เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๗.๓๐ น. ทัศนาจร สถานที่ทางประวัติศาสตร์ พระจุฑาธุชราชฐาน (พระหนักฤดูร้อนแห่งแรก ของกรุงรัตรโกสินทร์ ) และจุดชมวิวทะเล สะพานอัษฎางค์ สะพานโรแมนติกสถานที่ถ่ายรูปขึ้นชื่อ เกาะสีชัง เวลา ๑๗.๓๐ น. - ๑๙.๐๐ น. เดินทางลงเรือข้ามกลับ ท่าเรือเกาะลอย 
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น. สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่การเรียนรู้บนรถบัส เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย 

......................................................................

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

 

 
 

 
Copyright © 2013-2015 อาสาสมัคร All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus