วันนี้ 150
เมื่อวาน 175
สัปดาห์นี้ 1,129
สัปดาห์ก่อน 1,398
เดือนนี้ 3,861
เดือนก่อน 5,927
ทั้งหมด 84,420
  Your IP :54.81.195.140

ค่ายอาสาสร้างสุข (สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านศรีตรัง)
วันเสาร์ที่ ๑๒ - วันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม วันหยุดชดเชยวันแม่ ( ออกเดินทาง คืนวันศุกร์ที่ ๑๑ เวลา ๒๐.๓๐ น. )
(รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกอ่านด้านใน)
 
Share on Facebook
 

ค่ายอาสาสร้างสุข (เนรมิตรงานวันแม่ บ้านพักคนชราศรีตรัง) จ.ตรัง
[ ในโครงการ ] อาสาสมัครช่วยงานการกุศล

วันเสาร์ที่ ๑๒ - วันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม วันหยุดชดเชยวันแม่ ( ออกเดินทาง คืนวันศุกร์ที่ ๑๑ เวลา ๒๐.๓๐ น. )

[ รับสมัครอาสา] จำนวน ๕๐ ท่าน          
[เดินทางโดย]     รถบัสปรับอากาศ    
จุดขึ้นรถ              ปตท สนามเป้า ห่าง BTS ๕๐๐ เมตร   และ ป้ายรถเมล์ บิ๊กซีพระราม ๒

 


 [ เนื้องานกิจกรรม-ความตั้งใจ ]
๑. สร้างสุขให้ตนเองแบ่งปันความสุขให้คุณยายบ้านพักคนชรา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
๒. ประชุมงานและวางแผนกิจกรรมพร้อมซ้อมชุดการแสดงโชว์ (แบ่งงานในที่ประชุมว่าใครรับผิดชอบอะไร) 
๓. นอนอาคารพักแรมในหอประชุมค่ายลูกเสือ ๒ คืน อาสาสมัครต้องเตรียมเครื่องนอนมาเอง 
๔. ปฏิบัติตามกฏระเบียบค่าย งดสิ่งมึนเมา การพนัน และอบายมุขทุกชนิด 
๕. กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก

[ สถานที่ทำกิจกรรมและนอนพัก ]
๑.ค่ายลูกเสือค่ายลูกเสือพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ที่ซ่อนตัวเตรียมงาน (สถานที่พักเป็นหอประชุมค่ายลูกเสือชั้น ๒ )
๒.สถานที่จัดงาน สถานสงเคาระห์คนชรา บ้านศรีตรัง

[สถานที่พาไปพักผ่อนหลังเสร็จงาน]
๑.น้ำตกกะช่อง (ศูนย์ศึกษาธรรชาติและสตัว์ป่าเขาช่อง)
๒.ถ้ำเลเขากอบ (ล่องเรือลอดถ้ำ) หนึ่งในความอัศจรรย์ที่ได้รับให้เป็น Unseen Thailand 
๓.สระมรต สระน้ำสีเขียวอมฟ้าใจกลางป่า เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส สามารถลงเล่นน้ำได้
๔.ศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ จ.ตรัง

  • ต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทย
  • พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
  • สถานีรถไฟกันตรัง (สุดทางรถไฟสายอันดามัน)

 [ ค่าใช้จ่าย ]
สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๑,๖๕๐ บาท ( 1,650 บาท)

แจกแจงค่าใช้จ่าย

  • เป็นค่า เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ ๓ วัน
  • ค่าสถานที่พักค่ายลูกเสือ ๒ คืน
  • ค่าอาหาร ๓ มื้อ
  • ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม
  • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่างๆ
  • ค่าเรือนำเข้าชม ถ้ำเลเขากอบ

ค่า่ใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง
ค่าอาหารและน้ำดื่มบางมื้อ

*รายละเอียดการเตรียมตัว จะแจ้งให้ทราบหลังชำระค่ากิจกรรมเรียบร้อยแล้ว*
* นักเรียน นักศึกษา สามารถขอเซ็นชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาได้*

 


 

[ กำหนดการ ]

คืนวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.ตรัง

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (วันแม่แห่งชาติ)

เวลา ๐๗.๓๐น. – ๐๘.๓๐ น. พักรับประทานอาหารเช้า ปั๊ม ปตท. (มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. เดินทางถึงที่พัก ค่ายลูกเสือ จ.ตรัง อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว ให้เรียบร้อย 

เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. กิจกรรมวันแรกพบ เริ่มต้นพูดคุยสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน ในค่ายอาสาสร้างสุขฯ 
เวลา ๑๒.๓๐ น. - ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (สวัสดิการมื้อ ๑)
เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๔.๓๐ น. กิจกรรมพักผ่อน กายและใจ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย 

เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. แบ่งกิจกรรมและ แบ่งงานการแสดงโชว์สร้างสุข
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น .พามาผ่อนคลายเล่นน้ำตกกะช่อง และชื่นชมธรรมชาติ ที่ (ศูนย์ศึกษาธรรชาติและสตัว์ป่าเขาช่อง)
เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๓๐ น. อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๑๙.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น(สวัสดิการมื้อ ๒) 

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๒.๐๐ น.กิจกรรมจดหมายถึงคุณแม่ และกิจกรรมสัมพันธ์ซ้อมการแสดงโชว์และนัดหมายกำหนดการ 
เวลา ๒๒.๐๐ น. – ๐๕.๓๐ น. นอนหลับพักผ่อน 

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๕.๓๐ น. – ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย 
เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๖.๓๐ น. กิจกรรมกายบริหารและกิจกรรมสัมพันธ์ 
เวลา ๐๖.๓๐ น.- ๐๗.๓๐ น. พักอาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว 
และเตรียมตัวสำหรับ ทริปล่องเรือ เดินป่า เล่นสระน้ำมรกต

เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๐๐ น. เดินทางมา รับประทานอาหารเช้า โจ๊กหมูย่าง ติ๋มซำ ร้านขึ้นชื่อในเมือง (มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง)

เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ถ้ำเลเขากอบ ล่องเรือชมถ้ำ 
ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร ถ้ำท้องพระโรง ถ้ำพระสวรรค์ ถ้ำตะพาบน้ำ ถ้ำเพชร ถ้ำพลอย และถ้ำแป้ง

เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ สระมรกต (สระน้ำสีเขียมอมฟ้าใจกลางป่า เขตรอยต่อ ตรัง กระบี่)
เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๒.๔๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
(แวะปั๊มหรือจุดพักรถรับผิดชอบตัวเอง)

เวลา ๑๒.๔๐ น. - ๑๔.๔๐ น. เล่นน้ำสระมรกต เดินศึกษาธรรมชาติชมตาน้ำผุด ต้นน้ำของสระมรกต 
เวลา ๑๔.๔๐ - ๑๕.๕๐ น. เดินทาง มุ่งหน้าสู่ อำเภอกันตัง 

เวลา ๑๕.๕๐ - ๑๘.๐๐ น.ศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ จ.ตรัง คือ ต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทย พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี และสถานีรถไฟกันตรง (สุดทางรถไฟสายอันดามัน)


เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น (รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย

เวลา ๒๐.๓๐ น. – ๒๒.๐๐ น.ประชุม นัดหมาย ซ้อมใหญ่และสรุปการแสดงของแต่ละกลุ่ม 
เวลา ๒๒.๐๐ น. – ๐๕.๓๐ น. นอนหลับพักผ่อน 


วันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (วันหยุดชดเชยวันแม่)

เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๖.๓๐ น.ตื่นอาบน้ำทำภารกิจส่วนตัวและเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย 
เวลา ๐๖.๓๐ น.- ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า (สวัสดิการมื้อ ๓ )
เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๐๘.๓๐ น. ออกเดินทางไปยัง 
สถานสงเคาระห์คนชรา บ้านศรีตรัง
เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๐.๓๐ น. จัดงานอาสาสร้างสุข (เนรมิตรงานวันแม่ บ้านพักคนชราศรีตรัง)
เวลา ๑๐.๓๐ น.- ๑๑.๐๐ น. ลาคุณตาคุณยายและทำความสะอาดสถานที่จัดกิจกรรมให้เรียบร้อย 

เวลา ๑๑.๐๐ น - ๐๓.๐๐ น. เดินทางกลับ กทม. ระหว่างทางจะแวะพักทานอาหาร กลางวันตามความเหมาะสม 

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)


รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

ภาพสถานที่ไปพักผ่อน ยืมรูปมาจากอินเตอร์เน็ต

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  (คลิกลิงก์)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczbqhY-UFvrTEit45umoS-U0sr8LLVke-fOFNyEpKfj-dJpg/viewform?usp=send_form

 
 

 
Copyright © 2013-2015 อาสาสมัคร All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus