วันนี้ 78
เมื่อวาน 150
สัปดาห์นี้ 1,110
สัปดาห์ก่อน 1,112
เดือนนี้ 3,804
เดือนก่อน 3,482
ทั้งหมด 61,670
  Your IP :54.166.146.211

จิตอาสา ยิงเมล็ดพันธุ์พืช เขานางพันธุรัต จ.เพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๔๕๐ ( 450 บาท ) 
เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ 
 
Share on Facebook
 

จิตอาสา ยิงเมล็ดพันธุ์พืช ปลูกป่า 
โครงการ เมล็ดพันธุ์แห่งความดี 
วันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น. 

[ สถานที่ ] จ.เพชรบุรี

๑.วนอุทยานเขานางพันธุรัต (โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุ์ธุรัต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ทำ ( Seed Bomb Project) 

เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ระยะทาง 3.8 กิโล หน้าผาและยอดเขา ซึ่งเป็นจุดยิง Seed Bomb (เมล็ดพันธ์ุพืชป่า ที่ ห่อด้วยดินเหนียวผสมปุ๋ยหมัก ) ซึ่งชนิดของเมล็ดพันธุ์จะเป็นพันธุ์ไม้ที่เก็บมาจากวนอุทยานเขานางพันธุ์รัตน เช่นต้นสำโรง ตะโก ชี่ชัง หางนกยูง ลูกหว้าป่า ต้นกร่าง ต้นไทร มะค่า
๒. พักผ่อน เล่นน้ำทะเลที่ชายหาดชะอำ 

......................................................................

รับอาสาสมัคร จำนวน ๕๐ท่าน 
ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๔๕๐ ( 450 บาท ) 
เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ 

กรณีเดินทางมาเองสมทบทุนกิจกรรม
เต็ม
ท่านละ ๒๐๐ บาท (200)

......................................................................

[ ชี้แจงค่าใช้จ่าย ] 

๑.เหมารถบัสปรับอากาศ ไป - กลับ 
๒.ค่าอาหารและน้ำดื่ม ๑ มื้อ (ข้าวเหนียวหมู/ไก่ ห่อใบตอง)
๓. ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
๔.สมทบทุนค่าบำรุงอุทยาน 


......................................................................

[ ความตั้งใจ ]

๑.เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ผืนป่า คืนชีวืตให้แผ่นดิน 
๒.กระบวนการเรียนรู้รักษ์ธรรมชาติ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีในใจคน
๓.สร้างพื้นที่กิจกรรมงานอาสา ส่งเสริมให้คนหันด้านดีออกมาพัฒนาร่วมกัน

......................................................................


[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง กว่าอาสาสมัครจะครบจำนวนพร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXvqgfl6mYS3AsSM2DTmikBWMsDaSdVOldIKiaDGw2fF4euw/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

......................................................................

[ กำหนดการ ] 
วันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เดินทางด้วยรถบัส รถออก ๐๗.๐๐ น.
เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร) 

เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทาง โดยรถบัสปรับอากาศ ท่านใดมาล่าช้า ขออนุญาตใจร้ายไม่รอ!! นะครับ 

เวลา ๐๗.๔๐ น. รถบัสจอดรับอาสาสมัคร ที่รอขึ้นรถจุดที่ ๒ 
ป้ายรถเมล์หน้าบิ๊กซี เซ็นทรัลพระราม ๒ (จะมีทีมงานลงไปเรียกท่านขึ้นรถ กรุณมารอให้ตรงเวลาด้วย)

เดินทางมาเอง นัดพบ เวลา ๑๑.๐๐ น. 
นัดพบที่หน้าอาคารจุดบริการนักท่องเที่ยว วนอุทยานเขานางพันธุรัต 

เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. เดินทางถึงวนอุทยานเขานางพันธุรัต (โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุ์ธุรัต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เจ้าหน้าที่วนอุทยานฯ กล่าวต้อนรับ 
และ ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ทำ ( Seed Bomb Project ) ช่วงเช้า 

เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. พักทานข้าว แบบชาวค่ายอาสา กินเพื่ออยู่ ไม่ได้อยู่เพื่อกิน ...ข้าวเหนียวหมู / ไก่ห่อใบตอง (มื้อ ๑
)

เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ระยะทาง 3.5 กิโล หน้าผาและยอดเขา ซึ่งเป็นจุดยิง Seed Bomb (เมล็ดพันธ์ุพืชป่า ที่ ห่อด้วยดินเหนียวผสมปุ๋ยหมัก ) ซึ่งชนิดของเมล็ดพันธุ์จะเป็น พันธ์ุท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการปรับตัวตามสภาพภูมิประเทศอากาศ และระบบนิเวศน์ดั้งเดิม

เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. พูดคุยสรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน และมอบของที่ระลึกให้เจ้าหน้าที่ฯ 

เวลา ๑๕.๓๐ น. - ๑๕.๕๐ น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ชายหาดชะอำ
เวลา ๑๕.๓๐ น. - ๑๘.๓๐ น. พักผ่อน รับประทานอาหารเย็นเล่นน้ำทะเลที่ชายหาดชะอำ ตามอัธยาศัย

เวลา ๑๘.๓๐ น. - ๒๑.๓๐ น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย 

(กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

 

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

 
 

 
Copyright © 2013-2015 อาสาสมัคร All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus