วันนี้ 82
เมื่อวาน 275
สัปดาห์นี้ 357
สัปดาห์ก่อน 1,502
เดือนนี้ 3,858
เดือนก่อน 5,368
ทั้งหมด 78,490
  Your IP :54.224.133.152

ค่ายอาสา ฅนถักไม้กวาดถวายวัด จ. บึงกาฬ รุ่น ๓
วันเสาร์ที่ ๒๒ ? วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๒๑ ก.ค. เวลา ๒๐.๓๐ น.)

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๑,๔๐๐ บาท (1,410)

[สถานที่]
๑.วัดทรายทอง จ. บึงกาฬ (จังหวัดที่ ๗๗ ของปรเทศไทย)
๒.น้ำตกถ้ำพระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว บ้านถ้ำพระ ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ (ล่องเรือเข้าไป)
๓.วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง (บันไดไม้แห่งศรัทธาสู่ภูผาแห่งบึงกาฬ)
๔.ถวายไม้กวาด วัดศิริสุทโธ พักชมสวนป่า เกาะลอยคำชะโนด เมืองพญานาค (ตำนานผีจ้างหนัง) บ้านดุง จ.อุดรธานี 
 
Share on Facebook
 

โครงการ จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด 
ค่ายอาสา ฅนถักไม้กวาดถวายวัด จ. บึงกาฬ รุ่น ๓

วันเสาร์ที่ ๒๒ – วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๒๑ ก.ค. เวลา ๒๐.๓๐ น.)

[สถานที่]
๑.วัดทรายทอง จ. บึงกาฬ (จังหวัดที่ ๗๗ ของปรเทศไทย)
๒.น้ำตกถ้ำพระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว บ้านถ้ำพระ ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ (ล่องเรือเข้าไป)
๓.วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง (บันไดไม้แห่งศรัทธาสู่ภูผาแห่งบึงกาฬ)
๔.ถวายไม้กวาด วัดศิริสุทโธ พักชมสวนป่า เกาะลอยคำชะโนด เมืองพญานาค (ตำนานผีจ้างหนัง) บ้านดุง จ.อุดรธานี 

รับอาสาสมัคร จำนวน ๕๐ ท่าน 
เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ
ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๑,๔๐๐ บาท (1,410)

ชี้แจงค่าใช้จ่าย
๑. ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ 
๒.สวัดิการอาหาร ๒ มื้อ 
๒. สมทบทุน ค่าที่พัก ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
๓. สมทบทุน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรมถักไม้กวาด
๔. ค่าล่องเรือไปชมน้ำตก ถ้ำพระ
๖.ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท 

.............................................................................

[ ความตั้งใจ ]
๑.ต้องการเผยแผ่ การปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด
๒.ต้องการอาสาสมัครเป็นทีมงานผู้ช่วยสอนถักไม้กวาดในกิจกรรมการกุศล ต่างๆเช่น การถวายความรู้แด่พระสงฆ์ การสอนเด็กนักเรียนและนักศึกษาอีกทั้งประชาชนคนทั่วไป
๓.ฝึกปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อสืบทอดกิจปฎิบัติ ของพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม ให้คงอยู่
๔.ไม้กวาดที่ถักเสร็จนั้น มอบถวายให้แก่วัด เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์สืบต่อไป

...............................................................................

เนื้องานกิจกรรม-ข้อแนะนำก่อนสมัคร
๑. เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ
๒. มีสวัดิการอาหารให้ ๒ มื้อที่เหลือรับผิดชอบตัวเอ
๓. มีการอบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว 
๔. นอนในศาลาวัด เป็นห้องกระจก
๕. พาไปล่องเรือชมน้ำตกถ้ำพระ
๖. ขึ้นเขาภูทอกขึ้นเขาเดินตามบันไดไม้แห่งศรัทธาสู่ภูผาแห่งบึงกาฬ วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก)
๗.เดินทางไปเยี่ยมชม สวนป่า เกาะลอยคำชะโนด เมืองพญานาค (ตำนานผีจ้างหนัง) บ้านดุง จ.อุดรธานี 
๘.ถวายไม้กวาดให้วัด และมอบให้ชาวบ้าน
๙. ไม่ออกนอกค่ายตอนกลางคืน 
๑๐.งดสุรา เครื่องดื่มมึนเมาและอบายมุขทุกชนิด 
๑๑.ให้ความร่วมมือในทุกๆกิจกรรม 

...............................................................................


[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้จนกว่าจะเต็ม พร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ2IZUyxL7KHdJ5vgfHKkA5mEKEOard2KdL8HnsuPNao6JAg/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

.............................................................................


คืนวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๐๗.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.บึงกาฬ (จังหวัดที่ ๗๗ ของประเทศไทย)


วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๗.๓๐น. – ๐๙.๐๐ น. ล้างหน้าแปรงฟัน พักรับประทานอาหารเช้า ปั๊มปตท (มื้อนี้รับผิดชอบตัวเองเตรียมมื้อกลางวันใส่กล่องมาด้วย )
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. เดินทาง มุ่งหน้าสู่ วัดทรายทอง 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.กิจกรรมวันแรกพบ เริ่มต้นพูดคุยสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน ในกิจกรรมถักไม้กวาดถวายวัด 
เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ขั้นต้น รอบเช้า 
เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง )

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น . อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ฝึกปฏิบัติจนเสร็จบริบูรณ์ 
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ออกเดินทางไปยัง หมู่บ้านถ้ำพระ ขึ้นเรือของชาวบ้าน และเดินเท้าผ่านป่าอีก ๔๕๐ เมตร
เพื่อไปชมและเล่นน้ำที่น้ำตกถ้ำพระ (เตรียมเสื้อผ้ามาอาบน้ำที่นี่)

เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. เดินทางกลับวัดทรายทอง
เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น ร่วมกัน (สวัสดิการมื้อ ๑ )

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมถักไม้กวาดทางมะพร้าวต่อให้เสร้๗ สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกั
เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๐๔.๐๐ น. นอนหลับพักผ่อน 

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๔.๐๐ น. – ๐๕.๐๐ น.ตื่นนอน ทำวัตรเช้าพร้อมถวายไม้กวาดทางมะพร้าว 
เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น. อาบน้ำเก็บสัมภาระและทำความสะอาดที่พัก 
เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า (สวัสดิการมื้อ ๒ ) 
เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๑๑.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) ขึ้นเขาเดินตามบัดไดไม้แห่งศรัทธาสู่ภูผาแห่งบึงกาฬ
เวลา ๑๑.๓๐ น. - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน หน้าวัด (รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ออกเดินทางสู่ สวนป่าแห่งศรัทธา เกาะลอยคำชะโนด เมืองพญานาค (ตำนานผีจ้างหนัง) บ้านดุง จ.อุดรธานี 

เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๐๓.๐๐ น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย 

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 

 

ในภาพอาจจะมี เมฆ, ท้องฟ้า, มหาสมุทร, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และ น้ำ

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ต้นไม้, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ภูเขา, ท้องฟ้า, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ท้องฟ้า, มหาสมุทร, ภูเขา, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ

 

 
 

 
Copyright © 2013-2015 อาสาสมัคร All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus